Delen van informatie

De logistieke sector is een enorme databron, maar daarin ligt ook de grootste uitdaging. Elke schakel van de keten heeft zijn eigen stukje data. De grootste voordelen kunnen worden behaald als de hele keten inzichtelijk wordt, maar daarvoor moet data gedeeld worden. Het Havenbedrijf Rotterdam voegt waarde toe voor zijn ketenpartners door het faciliteren en stimuleren van het uitwisselen van keteninformatie.

We nemen een actieve rol op ons bij het beschikbaar maken van data en informatie en de ontwikkeling van toepassingen die voordelen voor de logistieke keten en onze klanten kunnen opleveren. Dit doen we onder andere door te investeren in het verkrijgen van de benodigde data en door samen met partners aan digitale diensten en producten te werken. Voorbeelden van digitale producten en diensten waarin keteninformatie samen komt zijn:

  • Port Community Systeem (PCS), waarin een veelheid aan intelligente diensten zitten voor efficiënte en eenvoudige informatie-uitwisseling tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden.
  • Pronto: Deze applicatie ondersteunt scheepsagenten en andere operators om een efficiëntere planning te realiseren van diensten aan schepen, zoals beloodsing, gebruik terminal en bunkerdiensten.
  • Navigate: een online routeplanner die een compleet overzicht geeft van de verbindingen van, naar en via Rotterdam.
  • Nextlogic: een samenwerking van, voor en door de containerbinnenvaart, bestaande uit zeehaventerminals, empty depots en barge operators. Samen ontwikkelen zij producten, systemen en processen die nodig zijn voor de optimalisering van de keten.

BlockLab

Het Havenbedrijf Rotterdam participeert ook samen met de gemeente Rotterdam in een fieldlab voor Blockchaintechnologie. In het BlockLab worden blockchaintoepassingen en oplossingen voor de logistieke sector en de energie-industrie ontwikkeld en getest. Blockchain technologie wordt gezien als een van de meest cruciale innovatiegebieden van dit moment. Basisprincipe is dat gebruikers onderling transacties kunnen doen, zonder tussenkomst van derden. Datatechnologie waarborgt checks and balances en zorgt voor automatische verwerking. Hierdoor wordt het mogelijk om grote netwerken, ketens en markten vele malen efficiënter in te richten, zonder dat daar een dominante, regulerende partij voor nodig is. Dit geldt voor bedrijven, individuen en zelfs voor machines. Blockchain is bijvoorbeeld de technologie achter bitcoin.

PORT FORWARD: oplossingen voor de digitale haven.

Sinds de jaren negentig ontwikkelen wij digitale oplossingen om de processen in onze haven te automatiseren. Wij helpen ook graag andere havens bij het verhogen van hun business value en het aanbrengen van transparantie, snelheid, efficiëntie en veiligheid in hun activiteiten en logistieke ketens.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page