Digitale ontwikkelingen

Connect. Outsmart. Deliver.

Digitale transformatie leidt tot fundamentele veranderingen in de samenleving. Zo ook voor de haven van Rotterdam. We werken hard aan het behouden van de status 'beste haveninfrastructuur in de wereld' die het World Economic Forum voor de zevende achtereenvolgende keer toekende aan de haven van Rotterdam. Een efficiënt gebruik van de infrastructuur – wat weer leidt tot kostenbesparing bij de vervoerders – kan niet zonder verdere digitalisering van de haven.

De digitaliseringsinitiatieven van het Havenbedrijf Rotterdam hebben of betrekking op het beter beheer en management van de haven en haveninfrastructuur (onze kerntaken) of het initiatief draait om beter inzicht in of de efficiëntie van logistieke processen.

Tools en services

PortXchange

PortXchange heeft als doel wereldwijd meer efficiëntie in havenaanlopen te realiseren en klanten te helpen hun CO2-uitstoot te verkleinen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Pronto: een gezamenlijk platform voor rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners waarmee zij alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling.

PortXchange Pronto Port of Rotterdam

PORT FORWARD: oplossingen voor de digitale haven.

Sinds de jaren negentig ontwikkelen wij digitale oplossingen om de processen in onze haven te automatiseren. Wij helpen ook graag andere havens bij het verhogen van hun business value en het aanbrengen van transparantie, snelheid, efficiëntie en veiligheid in hun activiteiten en logistieke ketens.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem contact op met:

Digital Business Solutions
Karin Akkers
+31 (0) 6 11 56 33 81

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page