Digitale infrastructuur

Een goede digitale infrastructuur is een basisvoorwaarde voor digitalisering in de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam en IBM zijn daarom een samenwerking gestart om de haven te digitaliseren en een Internet of Things-platform te ontwikkelen. Via een cloudplatform gaat het Havenbedrijf de data van tal van sensoren, verzamelen en verwerken.

Sensorennetwerk

In de Rotterdamse haven zijn onder andere in kademuren, meerpalen en wegen verwerkt. Deze sensoren sturen continu meetgegevens naar het te ontwikkelen platform. De eerste stap van de samenwerking tussen het Havenbedrijf en IBM is het verzamelen van hydro- en meteogegevens, zoals waterstanden, zoutgehalte, windsnelheid, zicht en stroming in het te ontwikkelen dashboard.

Scheepvaart en havenontwikkeling optimaliseren

Met het platform willen we onder andere wachttijden voor schepen verminderen en aanleg-, laad-, en vertrektijden optimaliseren. Dankzij de technologie van IBM kunnen we straks bijvoorbeeld bepalen wat het beste tijdstip is om met een maximale lading aan te meren en te vertrekken afhankelijk van het waterniveau. Ook voor het duurzaam ontwikkelen, beheren en exploiteren van de haven levert dit belangrijke input op. Het initiatief bereidt het 42 kilometer grote havengebied bovendien voor op autonome scheepvaart.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page