Digitale ontwikkelingen

Connect. Outsmart. Deliver.

Digitale transformatie leidt tot fundamentele veranderingen in de samenleving. Zo ook voor de haven van Rotterdam. We werken hard aan het behouden van de status 'beste haveninfrastructuur in de wereld' die het World Economic Forum voor de zevende achtereenvolgende keer toekende aan de haven van Rotterdam. Een efficiënt gebruik van de infrastructuur – wat weer leidt tot kostenbesparing bij de vervoerders – kan niet zonder verdere digitalisering van de haven.

De digitaliseringsinitiatieven van het Havenbedrijf Rotterdam hebben of betrekking op het beter beheer en management van de haven en haveninfrastructuur (onze kerntaken) of het initiatief draait om beter inzicht in of de efficiëntie van logistieke processen.

PORT FORWARD: oplossingen voor de digitale haven.

Sinds de jaren negentig ontwikkelen wij digitale oplossingen om de processen in onze haven te automatiseren. Wij helpen ook graag andere havens bij het verhogen van hun business value en het aanbrengen van transparantie, snelheid, efficiëntie en veiligheid in hun activiteiten en logistieke ketens.

Tools en services

 

Stories of a changing world: Rotterdam Port Magazine

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem contact op met:

Digital Business Solutions
Karin Akkers
+31 (0) 6 11 56 33 81

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page