Digitale ontwikkelingen

Connect. Outsmart. Deliver.

Digitalisering van transport en logistiek neemt wereldwijd een vlucht met nieuwe technieken, nieuwe spelers, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe business modellen. De digitale ontwikkelingen richten zich veelal op het verlagen van de transactie- en zoekkosten bij het boeken van lading, het optimaliseren van haven operaties van alle nautische dienstverleners, het vergroten van de betrouwbaarheid van boekingen en het zichtbaar maken van informatie over de status van lading en schepen.

Digitalisering in de haven Rotterdam

Deze trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering veranderen het logistieke speelveld. Het Havenbedrijf Rotterdam wil het verschil maken met digitalisering om daarmee de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de logistieke keten te vergroten. Daarom hebben we digitalisering benoemd tot strategisch thema. Hierop zetten we extra in door:

  • Samen met klanten, ketenpartners en digitale platforms ervoor te zorgen dat juist in Rotterdam de meest kansrijke digitale innovaties worden ontwikkeld.
  • Diverse producten en diensten te ontwikkelen om de afhandeling van goederenstromen nog veiliger en efficiënter te maken.
  • Actieve rol op ons te nemen bij het verkrijgen en beschikbaar maken van data en informatie.
  • Te investeren in digitale infrastructuur om verregaande digitalisering mogelijk te maken.
  • De haven aan te sluiten op logistieke platforms. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een goede concurrentiepositie en daarmee een grote uitdaging voor de komende jaren.

Hiermee willen we de haven van Rotterdam slimmer maken, de logistieke ketens via Rotterdam optimaliseren en zorgen voor een naadloze doorstroom van verkeer en goederen.

PORT FORWARD: oplossingen voor de digitale haven.

Sinds de jaren negentig ontwikkelen wij digitale oplossingen om de processen in onze haven te automatiseren. Wij helpen ook graag andere havens bij het verhogen van hun business value en het aanbrengen van transparantie, snelheid, efficiëntie en veiligheid in hun activiteiten en logistieke ketens.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem contact op met:

Digital Business Solutions
Karin Akkers
+31 (0) 6 11 56 33 81

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page