Verbetering logistieke processen

Digitaliserings initiatieven

De logistieke sector is een enorme databron, maar daarin ligt ook de grootste uitdaging. Elke schakel van de keten heeft zijn eigen stukje data. De grootste voordelen kunnen worden behaald als de hele keten inzichtelijk wordt, maar daarvoor moet data gedeeld worden. Het Havenbedrijf Rotterdam voegt waarde toe voor zijn ketenpartners door het faciliteren en stimuleren van het uitwisselen van keteninformatie.

We nemen een actieve rol op ons bij het beschikbaar maken van data en informatie en de ontwikkeling van toepassingen die voordelen voor de logistieke keten en onze klanten kunnen opleveren. Dit doen we onder andere door te investeren in het verkrijgen van de benodigde data en door samen met partners aan digitale diensten en producten te werken. Voorbeelden van digitale producten en diensten waarin keteninformatie samen komt staan hier op onze website: Actueel Services

PORT FORWARD: oplossingen voor de digitale haven.

Sinds de jaren negentig ontwikkelen wij digitale oplossingen om de processen in onze haven te automatiseren. Wij helpen ook graag andere havens bij het verhogen van hun business value en het aanbrengen van transparantie, snelheid, efficiëntie en veiligheid in hun activiteiten en logistieke ketens.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Digital Business Solutions
Karin Akkers
+31 (0) 6 11 56 33 81

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page