Alles over de energietransitie

Aanjager voor economische vernieuwing

Haven van Rotterdam CO2 neutraal

In Rotterdam bouwen we aan een CO2 neutrale haven, in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is een ambitieuze en ook complexe opgave met veel stappen door veel verschillende partijen. Samenwerking is cruciaal om succesvol te zijn. De energietransitie biedt enorme kansen om de haven van Rotterdam tot sprekend voorbeeld te maken op mondiaal niveau. Juist hier kan het, want hier zijn alle ingrediënten aanwezig om de energietransitie vorm te geven.

In meerdere stappen naar een CO2-neutrale haven

Onderzoek laat zien dat het kan.

De energietransitie is een grote en ambitieuze opgave voor de komende decennia en vraagt om samenwerking door de havengemeenschap in Rotterdam. Er moeten veel kleine stappen gezet worden, door veel verschillende partijen.

Onderzoek door het Duitse Wuppertal Institut, uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, laat zien hoe het haven- en industrieel complex kan voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. De uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd in 2017 en laat zien langs welke transitiepaden de havenindustrie haar CO₂-uitstoot drastisch kan reduceren en tegelijkertijd de producten kan blijven maken waar de samenleving om vraagt, zoals brandstoffen en chemische producten.

Aansluiting met transport- en logistieke sector

Naast een uitstoot van ruim 33 Mt CO2 door de industrie in de haven is met transport van en naar Rotterdam over zee en in het achterland ook nog eens jaarlijks circa 25 Mt CO2 uitstoot gemoeid.

Het Wuppertal Institut rondde in 2018 een vervolgstudie af naar mogelijkheden voor verduurzaming in de sector transport en logistiek. Tijdens de ‘Energy in Transition Summit 2018’ werden de nieuwe transitiepaden gepresenteerd.

Energy in Transition Summit 2018

Bekijk de Keynote speech van Allard Castelein, de presentatie van het Wuppertal rapport transport en logistiek en een update van onze projecten.

Contact

Wilt u meer weten over de energietransitie in de haven van Rotterdam? Neem dan contact op met:

Energie & Procesindustrie
+31 (0)10 252 1676

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?