Alles over de energietransitie

De Rotterdamse haven wil koploper zijn in energietransitie

De opwarming van de aarde stelt de wereld voor een enorme uitdaging. De toename van broeikasgassen in de atmosfeer raakt ons klimaatsysteem met ingrijpende gevolgen voor mens en natuur. Daarbij gaat het niet alleen om extremer weer, maar ook droogte, slechte oogsten en verandering van de biodiversiteit. Nederland heeft gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Ons land heeft als doel gesteld om in 2030 ten minste 49% minder broeikasgassen uit stoten ten opzichte van 1990, met de ambitie op 55%. In 2050 moet onze economie vrijwel CO2 neutraal zijn.

Haven van Rotterdam CO2 neutraal

Het Rotterdamse haven- en industriegebied is als global hub en Europees industrieel cluster de poort naar Europa. Een mondiaal kruispunt van goederen, diensten, logistiek en energie. Via de haven en het achterland bereiken we 500 miljoen consumenten. Onze opgave is kristalhelder: we willen de haven van Rotterdam in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. In partnerships met bedrijven werken we toe naar een CO2-neutrale haven. Lees in de brochure hoe het Havenbedrijf daar de regierol in neemt.

Deze doelstellingen vragen om ingrijpende maatregelen

En ook om vergaande economische vernieuwing en verduurzaming. Dat geldt zeker ook voor het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Willen we in 2050 een zo goed als CO2neutrale haven, met 95% minder CO2 uitstoot, dan moet er op korte termijn veel gebeuren. Tot 2030 gaat het vooral om een optimalisatie van het bestaande energiesysteem. In parallel zullen we echter ook al moeten gaan werken aan de vernieuwing van ons energiesysteem een overstap naar elektrificatie of waterstof.

Juist hier kan het

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de haven ontwikkelen tot de plaats waar de energietransitie vorm krijgt. In de haven is, naast veel uitstoot, immers ook veel kennis van energie, energie-intensieve productieprocessen en CO₂-reductie. Dat maakt de haven van Rotterdam de plek bij uitstek om de transitie vorm te geven. Uitdaging hierbij is om én de klimaatverandering aan te pakken én op termijn een vitale haven te behouden van wereldklasse. Dat lukt alleen als we hierin samen optrekken met onze partners uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap; nationaal en internationaal. Coalities samenstellen om het bestaande te vernieuwen en het nieuwe te verwelkomen.

Aanjager van economische vernieuwing

Het Havenbedrijf Rotterdam neemt graag een regierol in de transitie en wil aanjager zijn van de technologische en economische vernieuwing die nodig is om een duurzame, vitale en toekomstbestendige haven te bouwen. Zo kunnen we, met elkaar, onze toekomst zelf vormgeven en van de haven van Rotterdam een sprekend voorbeeld maken in de mondiale energietransitie.

Green deal ultradiepe geothermie

Voor verhitting of verwarming kan geothermie een goed alternatief zijn voor fossiele of duurzame energiebronnen zoals zon, wind en biomassa. In Nederland zijn al meer dan 15 installaties die geothermie benutten.

Wuppertal Institut - Rapport 2018

Het rapport 'Deep Decarbonisation Pathway for Transport and Logistics Related to the Port of Rotterdam' van het Wuppertal Institut beschrijft langs welke transitiepaden de transportsector haar CO₂-uitstoot kan reduceren om zo de klimaatdoelstellingen te behalen.

Wuppertal Institut - Rapport 2017

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het Wuppertal onderzoeksinstituut laten onderzoeken hoe we de CO₂-uitstoot in de haven drastisch kunnen verminderen, en tegelijkertijd de producten waar de samenleving naar vraagt blijven maken. Uit het onderzoek komen drie transitiepaden die we kunnen volgen om de doelstellingen te behalen. Waarschijnlijk wordt niet één transitiepad gevolgd, maar een combinatie van verschillende technieken uit verschillende paden.
Download het volledige rapport of de infographic over de transitiepaden.

Momenteel loopt een vervolgstudie naar het reduceren van CO2-uitstoot op het gebied van transport en logistiek. De resultaten van deze studie zijn naar verwachting begin mei beschikbaar.

Een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door transport. Onze strategisch adviseur Caroline Kroes werkt samen met het Wuppertal Instituut aan een onderzoek om CO2-uitstoot te reduceren. Tijd dus om samen met onderzoekers Stefan Lechtenböhmer en Dorothea Schostok een kijkje in de haven te nemen. Bekijk haar vlog!

'Het mes snijdt aan twee kanten'

“Het Havenbedrijf Rotterdam wil een voortrekkersrol spelen en de haven tot aansprekend voorbeeld maken in de mondiale energietransitie,” aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. “Het mes snijdt aan twee kanten: we gaan de klimaatverandering tegen en we zorgen dat het Rotterdamse haven- en industriecomplex na 2050 nog steeds een substantiële bijdrage levert aan de Nederlandse welvaart en de werkgelegenheid.”

Contact

Wilt u meer weten over de energietransitie in de haven van Rotterdam? Neem dan contact op met:

Energie & Procesindustrie
+31 (0)10 252 1676

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?