Samen het succes maken

Partnercoalities en voorbeeldprojecten

Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden starten we projecten voor CO2-reductie die van de Rotterdamse haven een duurzame mainport maken. Partnercoalities staan aan de basis van de projecten die nu in
ontwikkeling zijn. Partnerships tussen soms heel uiteenlopende partijen die ambitie tonen, de noodzaak begrijpen en samen het verschil maken. Samen geven we de transitie vorm door in te zetten op initiatieven die bijdragen aan economische vernieuwing, passen we nieuwe technieken toe, testen we innovaties in de praktijk en koppelen we bestaande bedrijven aan nieuwe.

Warmtenet Zuid-Holland

Restwarmte uit de haven en warmte uit geothermische bronnen gaan huishoudens, kassen en bedrijven in Zuid-Holland verwarmen. Aardgas voor verwarming is hiermee verleden tijd.

 • Partners: Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Eneco, WBR, Havenbedrijf Rotterdam.
 • CO2-reductie/jaar: 2 miljoen ton (en een reductie van 1,3 miljard m3 Gronings aardgas per jaar).
Warmtenet Zuid-Holland

Van afval naar methanol

Een Waste-to-Chemicals installatie in de Botlek waarmee afval wordt verwerkt tot synthesegas en daarna tot schone methanol voor de chemische industrie en de transportsector. Eerste installatie van dit type in Europa.

 • Partners: Enerkem, Air Liquide, AkzoNobel en Havenbedrijf Rotterdam
 • Investering: €9 miljoen in aanloopkosten.
 • CO2-reductie/jaar: 0,3 miljoen ton.
Enerkem - van afval naar methanol

CO2 opslag onder de Noordzee

Een basisinfrastructuur door het havengebied voor transport, gebruik en ondergrondse opslag van CO2. Deze CO2 wordt deels gebruikt door de glastuinbouw. Een groot deel wordt
opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Ga naar de projectwebsite.

 • Partners: Gasunie, EBN en Havenbedrijf Rotterdam.
 • CO2-opslag/jaar: 2-5 miljoen ton.

Energie-eiland op de Noordzee

Een duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee om offshore windparken aan te sluiten en vervolgens de windenergie op het eiland om te zetten in groene stroom of duurzame waterstof.

 • Partners: TenneT, Energinet, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam (North Sea Wind Power Hub-consortium).
Energie-eiland op de Noordzee

Blocklab

Blockchaintechnologie wordt een belangrijke enabler voor het toekomstige energiesysteem. Blocklab, het fieldlab voor blockchain in de haven van Rotterdam, kent vier innovatieprojecten met oplossingen voor de energiemarkt. Met deze vier eerste innovatietrajecten wil BlockLab bijdragen aan de versnelling van de energietransitie.

Inmiddels zijn vier prototypes ontwikkeld, gericht op de warmtemarkt, offshorewindparken, smartmeters en consumenten die zelfgeproduceerde elektriciteit willen verhandelen.

Blocklab logo

Steeds meer windenergie

Ongeveer 10 procent van het totale vermogen aan windenergie in ons land, zo'n 200 MW, staat in de Rotterdamse haven. In 2020 komt daar minimaal 150 MW aan nieuw windvermogen bij.

 • Opbrengst: 350 MW windvermogen in 2020
Steeds meer windenergie

Pronto

Digitale toepassingen dragen ook bij aan een belangrijke efficiencyverbetering voor de circa 30.000 zeeschepen die de Rotterdamse haven jaarlijks aandoen. Met Pronto kunnen wachttijden met 20% worden verkort. Zo zorgt Pronto voor een betere bezetting van de haventerminals en een goede coördinatie van diensten als bunkering, onderhoud en bevoorrading.

Pronto

Zonnepanelen in de haven

Het Havenbedrijf plaatst zonnepanelen op eigen vastgoed en stimuleert klanten om zonnepanelen te plaatsen op eigen daken.

 • Opbrengst: 50-100 MW levert elektriciteit aan 15.000 – 30.000 huishoudens.
Zonnepanelen in de haven infographic

Schonere scheepvaart

Het Havenbedrijf heeft een stimuleringsregeling van 5 miljoen euro voor klimaatvriendelijke zeevaart: scheepseigenaren en charteraars die experimenteren met low-carbon of zero-carbon brandstoffen die in Rotterdam geleverd worden profiteren van kortingen: voor de binnenvaart geldt een korting van 100% op binnenhavengeld wanneer wordt voldaan aan het platina label van Green Award (elektrisch of op brandstofcellen varen voor minimaal 50% van de tijd of 3 uur per dag) en wordt deelgenomen aan NextLogic, zodra dit operationeel is. NextLogic is een digitale planningtool voor optimalisatie van de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven.

Schonere scheepvaart

Eigen footprint

Ook het Havenbedrijf verlaagt de eigen footprint: Eénderde van de patrouillevaartuigen vaart voor 100% op biobrandstoffen. Onder medewerkers stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer en fiets. Voor de leaserijders geldt een CO2-norm van 59 g/km. Het kantoor gebruikt havenwarmte en groene stroom. En door de haven heen vervangt het Havenbedrijf de verlichting door LED.

 • Opbrengst: 20% reductie per jaar met 49% reductie in 2030.
Eigen footprint

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page