Rotterdam als Waste-to-Value hub

De weg naar een CO₂-neutrale toekomst is voor een logistiek-industrieel complex van wereldniveau geen simpele opgave. Het gaat om een ingrijpende transitie, waarbij veel belangen op het spel staan.
Een werkgroep met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap, bestuur en maatschappelijke organisaties heeft als onderdeel van het nationale klimaatakkoord een route voor het industriegebied Rotterdam-Moerdijk uitgestippeld die vergaande vernieuwing introduceert.

Tegelijkertijd krijgt de bestaande industrie in de regio de benodigde tijd om aanpassingen in de bedrijfsprocessen door te voeren. Daarmee blijft de regionale economie overeind, de werkgelegenheid op peil en wordt tevens een nieuwe internationale concurrentiekracht opgebouwd. Kortom, de energietransitie versterkt hiermee het vestigingsklimaat van de Rotterdamse haven.

De ontworpen route - nader uitgewerkt in het rapport ‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster; Rotterdam-Moerdijk in 2050’ – geeft duidelijk aan dat de eerste stap zoveel mogelijk efficiency en optimalisatie in het bestaande energiesysteem brengt. Daarna volgt een tweede stap die met elektrificatie en de inzet van waterstof een nieuw energiesysteem bouwt.

Uiteindelijk zal dat niet geheel voldoende zijn om een CO₂-neutrale toekomst te bouwen. De overgang van een fossiel energiesysteem op basis van vooral kolen, olie en aardgas naar een nieuwe energiehuishouding op vooral groene stroom voor elektrificatie en waterstof is niet geheel afdoende. Daar is een finale stap voor nodig.
Die derde fase is het nieuwe energiesysteem op te nemen in een circulaire economie. Daarin ligt de focus op zoveel mogelijk waarde genereren met zo min mogelijk grondstoffen. Dit vereist vooral een optimale inzet van grondstoffen in de productieketen. Dat vereist een geïntegreerde aanpak en samenwerking van partijen door de hele productieketen heen: winning van grondstoffen, productontwerp, productieproces, reparatie, hergebruik en recycling.

Meer weten over Rotterdam als circulaire hub voor grondstoffentransitie?

Download de position paper van Havenbedrijf Rotterdam

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page