Alternatieve brandstoffen

De haven van Rotterdam heeft een belangrijke positie in de productie- en logistieke ketens van brandstoffen. Hier is de grootste concentratie van raffinagecapaciteit en opslagtanks van zowel olie als biobrandstoffen. Havenbedrijf Rotterdam wil door verschillende activiteiten te stimuleren, initiëren en faciliteren deze positie aanwenden om de productie van brandstoffen schoner te maken.

Schoon en klimaatvriendelijk

Schonere en meer klimaatvriendelijke brandstoffen, zoals bijvoorbeeld Liquefied Natural Gas (LNG), zijn een aantrekkelijk alternatief voor het auto- en scheepvaartverkeer vergeleken met brandstoffen als diesel en benzine. Met name op basis van de fossiele grondstof aardgas worden momenteel bijvoorbeeld waterstof, elektriciteit, LNG, methanol en Gas to Liquid (GtL) vervaardigd. Deze brandstoffen zijn in gebruik heel schoon, doordat ze minder schadelijke stoffen zoals SOx, fijnstof en NOx uitstoten dan bijvoorbeeld diesel en benzine. Dit is goed voor de luchtkwaliteit en het klimaat. Daarnaast zijn er brandstoffen in ontwikkeling die zowel in productie als in gebruik schoon en klimaatneutraal zijn. Denk bijvoorbeeld aan LNG vervaardigd uit plantaardige grondstoffen of waterstof, geproduceerd met door windmolens opgewekte elektriciteit. Kortom, alternatieve brandstoffen hebben een duidelijke meerwaarde voor luchtkwaliteit en klimaat.

Aanpak

De haven speelt in de hele keten van transportbrandstoffen, van productie tot aan gebruik een grote rol. Parallel aan de bestaande fossiele industrie wil het Havenbedrijf de alternatieve brandstoffenketen tot ontwikkeling brengen. Nu gebeurt dat al doordat in Rotterdam verschillende bedrijven biobrandstoffen produceren die vooral worden gemengd met fossiele brandstoffen om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Havenbedrijf Rotterdam ziet ook commerciële kansen in de productie en opslag van andere alternatieve brandstoffen, omdat de vraag hiernaar toeneemt als gevolg van de aandacht voor een duurzame samenleving.

De Rotterdamse haven is heel geschikt voor de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, omdat veel infrastructuur en faciliteiten voor brandstoffen aanwezig zijn. Hier bevindt zich een groot aantal bedrijven van wereldformaat die brandstoffen produceren, over- en opslaan, distribueren en verhandelen. Op lange termijn kan de hele keten, van productie tot en met gebruik, switchen naar alternatieve brandstoffen. Dat hoeven overigens niet alleen bovengenoemde te zijn. Denk aan de elektrische auto’s die nu al rijden.

Havenbedrijf Rotterdam stimuleert het gebruik van schone scheepsbrandstoffen door het verstrekken van incentives aan de scheepvaart (bijvoorbeeld de Environmental Ship Index en de korting op de havengelden in de binnenvaart) en door lobby voor bijvoorbeeld verlaging van het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen (IMO 2020). Maar ook door bij te dragen aan onderzoek naar klimaatvriendelijke productietechnologieën. Het Havenbedrijf treedt vaak op als mede-investeerder voor de nautische infrastructuur in commerciële havenprojecten en heeft ook op deze manier invloed.

Momenteel wordt er bijvoorbeeld in samenwerking met een aantal Rotterdamse partijen (Uniper, BP Refinery Rotterdam, TNO, Stedin Infradiensten, Smartport) onderzoek gedaan naar het gebruik van ‘groene waterstof’ in het raffinageproces; oftewel, het gebruik van waterstof als alternatieve energiebron bij de verwerking van fossiele brandstoffen. Ook grote energieconcerns en autofabrikanten van over de hele wereld hebben zich recent verenigd tijdens het World Economic Forum (januari 2017) in de nieuw gevormde ‘Hydrogen Council’, om zo makkelijker te kunnen overleggen over de mogelijkheden van het gebruik van waterstof.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Ankie Janssen
Business Developer LNG

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?