Biobased economy

Industrie op basis van plantaardige grondstoffen

De biobased industrie maakt gebruik van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen zoals maïs, graan, plantaardige olie, dierlijke vetten, afgewerkt frituurvet en houtachtige biomassa voor de productie van energie, brandstoffen en chemicaliën. Het Havenbedrijf ziet dat de commerciële en maatschappelijke vraag naar hernieuwbare grondstoffen groeit. Ook erkent het Havenbedrijf het belang van een sterk en gezond (petro)energie- en chemiecluster. Dit cluster bepaalt voor een belangrijk deel het gunstige vestigingsklimaat voor (nieuwe) biobased industrie in Rotterdam.

Van fossiele brandstoffen naar biobased industrie

Fossiele grondstoffen zoals aardolie, kolen en aardgas zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit biomassa, waardoor CO₂ uit de atmosfeer werd opgeslagen. Die opgeslagen CO₂ wordt nu in relatief korte tijd uitgestoten bij de verbranding van fossiele grondstoffen. De biobased industrie gebruikt plantaardig materiaal. Hierdoor komt er veel minder CO2 vrij, want planten nemen door fotosynthese CO₂ op uit de atmosfeer. Die CO2 komt bij verbranding weer vrij, maar kan dan weer opnieuw opgenomen worden. Terwijl fossiele brandstoffen dus bijdragen aan de negatieve klimaatverandering, zorgt de biobased industrie voor veel minder CO₂ uitstoot

De Rotterdamse haven: een ideale plek voor biobased industrie

Import en opslag
Voor de productie van brandstof op basis van biobased producten is veel grondstof nodig. Dit kan slechts voor een deel in Nederland worden geproduceerd. De rest moeten we importeren. De locatie van de Rotterdamse haven is is perfect voor de import en opslag van eerste en tweede generatie biomassa, Dat geldt voor alle soorten, zoals maïs, suiker en houtsnippers.

Biobased industrie in de haven
In de haven van Rotterdam bevindt zich ’s werelds grootste industriële cluster dat biomassa als grondstof gebruikt. Biobased bedrijven profiteren hier van eindeloze mogelijkheden voor de toevoer van alle denkbare vormen van biomassa en de verspreiding van eindproducten. De aanwezigheid van een sterk petrochemisch cluster en de kennis en ervaring van de bestaande biobased industrie maken Rotterdam aantrekkelijk voor vestiging.

Onderdelen biobased industrie

Brandstoffen
De biobased industrie kan bijdragen aan de energietransitie doordat het de fossiele brandstoffenindustrie op den duur (deels) kan vervangen. In de haven van Rotterdam komen productie, handel, op- en overslag van biobrandstoffen samen. De ligging van de haven is ideaal voor de aanvoer van grondstoffen en bio-fuels vanuit de hele wereld. Hetzelfde geldt voor de verspreiding van biobrandstoffen binnen Europa. In Rotterdam zijn vijf biobrandstof-productiefaciliteiten gevestigd en er is ruimte voor groei.

Chemie

Veel bedrijven willen hun carbon footprint (uitstoot) naar beneden brengen, door hun producten op basis van traditionele (fossiele) chemicaliën te vervangen voor producten op basis van biobased chemicaliën zoals bijvoorbeeld de ‘Plant-Bottle’ van Coca Cola. Bedrijven met deze ambities stellen alleen vaak de eis dat op langere termijn biobased industrie niet duurder is dan traditionele productie, terwijl de kosten van biochemie in vergelijking met de fossiele olie duurder kan zijn, vooral bij een lage olieprijs. Een alternatieve aanpak hiervoor is bijvoorbeeld de waste-2-chemicals industrie, waar vanuit restafvalstromen synthesegas en vervolgens methanol wordt geproduceerd.

Een andere oplossing is dat bedrijven kunnen zoeken naar alternatieve waarden of toepassingen uit de bio- grondstoffen, die andere ‘niet-biobased’ producten niet hebben. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar producten die makkelijker uit biomassa zoals suiker kunnen worden gewonnen dan uit fossiele grondstoffen, of bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal dat tot compost verwerkt kan worden. Hiermee wordt de waarde van de biobased grondstoffen vergroot.

Energie

Met name bijstook in elektriciteitscentrales of stoomboilers kunnen onderdeel zijn van biobased industrie. Dat geldt zowel voor de huidige bijstook in kolencentrales als mogelijke toekomstige bio-raffinaderijen. Als suikers en stoffen waarmee je chemicaliën maakt uit de biomassa gehaald worden, blijft er lignine over. Door dat te verbranden wordt energie opgewekt.

Contact

Wilt u meer weten over biobased industrie in de Rotterdamse haven? Neem dan contact op met:

Stijn Effting
Business Manager Chemicals and Biobased Industry

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?