Circulaire economie

In de circulaire economie staan productie, innovatie én hergebruik centraal: producten en stoffen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.
Het Havenbedrijf Rotterdam zet sterk in op een internationale positie als Waste-to Value Port met vele bestaande circulaire bedrijven en nieuwe projecten. Het havengebied van Rotterdam is een aantrekkelijke regio om de circulaire economie vorm te geven. De uitgebreide netwerkverbindingen met het achterland bieden een sterke uitgangspositie om reststromen te verwaarden en opnieuw in te zetten.

In de praktijk gaat het dan vooral om op grote schaal groene waterstof in te zetten voor de energievoorziening van de industrie en als grondstof in de chemie. De haven wordt naast een hub voor groene elektriciteit en waterstof ook een import-hub van secundaire grondstoffen (waste, plastics) en duurzame biomassa. Immers, naast waterstof is ook koolstof nodig voor het maken van producten.

Concrete projecten in Rotterdam

De haven is een ideale locatie voor de ontwikkeling van de circulaire economie, omdat alle benodigde faciliteiten voor de industrie van een circulaire economie aanwezig zijn. Hier kunnen we een toekomstbestendig Industrieel Cluster realiseren en bedrijven en ondernemers stimuleren om in samenwerking met het Havenbedrijf de internationale ambities van de energietransitie na te volgen. Daarom zoeken we naar stappen om deel uit te maken van de keten van de circulaire economie en denken we mee over hoe we met grondstoffen kunnen omgaan. Door te investeren in, faciliteren aan en het adviseren van zowel nieuwe prospects als ook potentiële coalitiepartners, kunnen we de bestaande industrie ondersteunen in de transitie van fossiel naar biobased en circulair, en tegelijkertijd nieuwe industrie aantrekken. Hieronder staan voorbeelden van lopende projecten.

Circulaire economie: ook voor de industrie in de Rotterdamse haven

Bij afvalverwerkingsbedrijf Indaver verwerken en beheren ze niet alleen afval, maar gaan ze een stap verder. De installatie, met de naam IndaChlor, gaat chloorresidus verwerken uit heel Europa, dus ook van industriële bedrijven uit de Rotterdamse haven.

Plastic Design Challenge 2018, Blue City

Wat te doen met 300 ton afgedankte visnetten? Dit was een van de opdrachten voor de teams die deelnamen aan de Plastic Design Challenge 2018 van Blue City, een broedplaats in Rotterdam waar startups initiatieven ontwikkelen om de circulaire economie stap voor stap te realiseren.

Lees meer over de Plastic Design Challenge

LyondellBasell investeert in efficiency en CO₂-reductie
De fabriek van LyondellBasell en Covestro op de Maasvlakte maakt grondstoffen voor onder andere isolatiemateriaal, verf en lijm. Het bedrijf investeert nu ca. € 150 miljoen in nieuwe installaties waarmee de CO₂-uitstoot met 140.000 ton per jaar naar beneden gaat. Dat is zo’n 20% van de CO₂-uitstoot van het bedrijf. De bouw is gestart en moet medio 2020 gereed zijn.

Boskalis gebruikt bouwmateriaal uit afval om het Prinses Amalia-viaduct te bouwen. Projectmanager Pim van Veenendaal van Boskalis legt uit hoe dit werkt.

Alta Innovation Support slaagde erin om CO2 te zien als een grondstof in plaats van als een afvalproduct. Wilt u weten hoe Alta Innovation Support CO2 gebruikt? Regisseur Frank Vergunst legt het in de video uit.

Recycling en biomassa

Mechanische recycling is de meest milieu- en kostenefficiënte manier om kunststoffen te verwerken die goed recyclebaar zijn. Door de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardig recyclaat voor nieuwe kunststoffen, is er behoefte aan verdere uitbreiding, opschaling en professionalisering van de recyclingcapaciteit in Europa. Door de aanwezigheid van primaire kunststofproducenten en het grote aanbod van afval- en sorteerstromen, vormt Rijnmond een interessante locatie voor hoogwaardige mechanische recycling.

Naast mechanische recycling bieden chemische recycling-technologieën de kans om niet-recyclebaar kunststofafval om te zetten in producten als polymeren, monomeren, brandstoffen, waxen, aromaten of synthetische gassen.

Daarnaast is er ruimte om in biomassa te groeien. Biomassa kan fossiele grondstoffen in de industrie goed vervangen in toepassingen als vloeibare brandstoffen en chemicaliën. In de haven van Rotterdam bevindt zich ’s werelds grootste industriële cluster dat biomassa als grondstof gebruikt. Biobased bedrijven profiteren hier van eindeloze mogelijkheden voor toevoer van alle denkbare vormen van biomassa en ook de verspreiding van eindproducten. De aanwezigheid van een sterk petrochemisch cluster en de kennis en ervaring van de bestaande biobased industrie maken Rotterdam aantrekkelijk voor vestiging.

‘China waste ban: the upside for plastics’

Sinds 1 januari 2018 heeft China een importverbod ingesteld op plastic afval. Een groot deel van het Europese bedrijfsafval werd door China verwerkt. Wat betekent het Chinese importverbod op plastic afval? ‘De ban is een kans voor Europa om de circulaire economie te omarmen’, zegt Ray Georgeson, gastspreker van de English Resource Association op de workshop van de Energy in Transition Summit 2018.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Contact

Wilt u meer weten over circulaire economie in de Rotterdamse haven? Neem dan contact op met:

Monique de Moel
Program Manager Circular Economy

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page