Workshop: ‘China waste ban: the upside for plastics’

Sinds 1 januari 2018 heeft China een importverbod ingesteld op plastic afval. Een groot deel van het Europese bedrijfsafval werd door China verwerkt. Wat betekent het Chinese importverbod op plastic afval? Deelnemers aan de workshop ‘China waste ban: the upside for plastics’ gingen daarover in gesprek tijdens de 2e ‘Energy in Transition Summit’. ‘De ban is een kans voor Europa om de circulaire economie te omarmen’, zegt Ray Georgeson, gastspreker van de English Resource Association.

Ray Georgeson: ‘China wil af van Europees afval omdat het vaak slecht gesorteerd is, het gevaarlijke stoffen kan bevatten en daardoor een last voor het milieu en gevaar voor de volksgezondheid kan zijn. Een deel van het afval vindt nu zijn weg naar andere Aziatische landen zoals Vietnam en Indonesië, maar dat is maar een klein deel en zal wellicht binnenkort ook niet meer mogelijk zijn. We moeten de ban niet zien als een probleem maar als een kans om de kwaliteit van ons verpakkingsmateriaal en recyclebare materialen te verbeteren en het gebruik ervan in de eigen productie te ondersteunen. Laten we het debat starten en nadenken over regelgeving: waar moet ons plastic afval aan voldoen, zodat het hergebruikt kan worden? Hoe krijgen we de producten die we nodig hebben? Aan welke eisen moet verpakkingsmateriaal voldoen? Welke producten of grondstoffen zijn moeilijk te recyclen en kunnen we wellicht zonder? Laten we kiezen voor kwaliteit en zo de circulaire economie omarmen!’

Kansen

In kleinere groepen, onder leiding van Ray Georgeson, Vincent Balk (KIDV) en Arjanne Hoogstad (Coca Cola) ontstond goede discussie over nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in en rond de haven van Rotterdam. Eén van de uitkomsten is dat de ban inderdaad kansen biedt voor de circulaire economie waar de logistieke sector in de haven van kan profiteren. ‘Samenwerking van meerdere partijen zoals het havenbedrijf en bijvoorbeeld producenten is wel nodig’ zegt Yvonne van der Laan, directeur Procesindustrie & Massagoed bij het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Wij kijken met onze partners of we in de haven van Rotterdam een plastic afval hub kunnen opzetten die een rol kan spelen in de circulaire economie. We willen onderzoeken hoe we tot nog hoogwaardigere recycling kunnen komen, waardoor er nieuwe grondstoffen beschikbaar komen die ingezet kunnen worden in materialen/chemicals/brandstoffen. De ban van China biedt ons juist kansen plastics anders in te zetten.’

Hoogwaardige recycling

AVR (Niek Nieswaag manager Business Development): ‘Onze groep was eenduidig: de ban van China is structureel en een wake-up call voor Europa. Tot nu toe hebben we ons eigen probleem geëxporteerd, nu is het tijd om tot hoogwaardige recycling te komen. AVR bouwt een scheidingsinstallatie die plastic en drankkartons scheidt uit huishoudelijk restafval. Daarmee speelt AVR in op haar ambitie om restafval 100% waardevol te maken. Voor de realisatie zijn we een partnership aangegaan met het Afvalfonds Verpakkingen, de eerste scheidingslijn gaat in augustus in bedrijf en een tweede lijn naar verwachting begin 2019. Met het Afvalfonds Verpakkingen kijken we gezamenlijk naar verdere innovaties, waaronder hoogwaardige opwerkings- en recyclingcapaciteit voor de nagescheiden kunststoffen. Daarbij staat de kwaliteit van de producten voorop om daarmee bij te dragen aan het creëren van een vraag gestuurde keten. Daarvoor willen we graag optrekken met het Havenbedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van matchmaking. Voor de energietransitie is nog een hoop werk te verrichten. Maar de Summit toonde dat er ook al heel veel gebeurt, indrukwekkend om te zien.’

Omzetten tot producten van waarde

Oiltanking (Karlijn Peters, business development): ‘Plastic afval is een wereldwijd probleem, op persoonlijk vlak, maar ook vanuit mijn werk vind ik het belangrijk om dat op een goede manier aan te pakken. Bij de workshop ging onze groep vooral in op wat we in Nederland als industrie kunnen doen om plastic afval om te zetten in een product dat waarde heeft. Bij Plant One, de kennis- en testsite in de haven van Rotterdam, onderzoeken bedrijven met elkaar hoe je plastic afval tot door middel van pyrolyse-technologie tot een olieproduct kan verwerken. Dat is voor Oiltanking natuurlijk erg interessant, die producten zouden wij dan weer op kunnen slaan. Ons bedrijf kijkt hoe we onze bestaande business met nieuwe technieken toekomstbestendig kunnen maken. We sluiten graag aan bij de spelers in de energietransitie binnen de Haven van Rotterdam. We denken graag mee met bedrijven bij de ontwikkeling van innovaties. Ik vond de summit goed georganiseerd met inspirerende sprekers. Bovendien heb ik weer waardevolle contacten opgedaan.’

Contact

Wilt u meer informatie of eens van gedachten wisselen over kansen in Rotterdam? Het Havenbedrijf Rotterdam helpt u graag verder.

Moinique de Moel Program Manager Circular Economy port of Rotterdam
Monique de Moel
Program Manager Circular Economy

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page