Hernieuwbare energie

In alle toekomstbeelden is duurzame of hernieuwbare energie cruciaal. Of het nu gaat om directe toepassing als stroom of warmte of duurzaam verkregen waterstof als productiegrondstof, de vraag naar hernieuwbare energie groeit gestaag. Daarom wordt gewerkt aan duurzame energieopwekking in de haven én buiten de haven. Op dit moment staat er voor 200 megawatt aan windturbines in het Rotterdamse havengebied. In 2020 willen we minimaal 150 megawatt nieuw windvermogen toevoegen. Ook is er de ambitie om zoveel mogelijk daken van zonnepanelen te voorzien en is een pilot voor ultra diepe geothermie in voorbereiding. Het Havenbedrijf werkt actief mee aan de ontwikkeling van de NorthSea Wind Power Hub: grootschalige opwekking van windenergie op zee met de mogelijkheid om dit direct op zee om te zetten naar bijvoorbeeld waterstof.

Jaap Jelle Feenstra, Public Affairs Officer Havenbedrijf Rotterdam, geeft input aan het rondetafelgesprek Wet Windenergie op Zee in de Tweede Kamer. Bron: debatgemist.tweedekamer.nl

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?