In 3 stappen op weg naar CO₂-neutraal

Hoe de haven van Rotterdam de klimaatdoelen bereikt: de eerste stap

De haven van Rotterdam wordt stapsgewijs CO₂-neutraal. In deze video stap 1: De industrie neemt efficiency-maatregelen. Restwarmte wordt gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen. CO₂ wordt afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee.

Hoe de haven van Rotterdam de klimaatdoelen bereikt: de tweede stap

De haven van Rotterdam wordt stapsgewijs CO₂-neutraal. In deze video stap 2: een nieuw energiesysteem. Op termijn gaan elektriciteit en waterstof een grote rol spelen in het verduurzamen van de haven. Daarvoor is betaalbare elektriciteit nodig uit duurzame bronnen als zon en wind.

Hoe de haven van Rotterdam de klimaatdoelen bereikt: de laatste stap

De haven van Rotterdam wordt stapsgewijs CO₂-neutraal. In deze video stap 3: een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem. Fossiele grondstoffen worden vervangen door biomassa, gerecyclede materialen en groene waterstof.

Haven van Rotterdam: CO₂-neutraal transport

De haven van Rotterdam wordt stapsgewijs CO₂-neutraal. In deze video: Naast de inspanningen van de industrie om de CO₂-uitstoot te verminderen, werken we ook aan het verduurzamen van het transport naar, in en van de haven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page