Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart

 

CO₂-neutrale haven

In partnerships met bedrijven werken we toe naar een CO₂-neutrale haven. Voor de zeevaart betekent dit onder andere een overschakeling op alternatieve, klimaatvriendelijke brandstoffen. Om dit te stimuleren heeft het Havenbedrijf Rotterdam in 2019 een Stimuleringsregeling klimaatvriendelijke zeevaart geïntroduceerd.

Wat houdt de stimuleringsregeling klimaatvriendelijke zeevaart in?

Met de regeling ondersteunt het Havenbedrijf Rotterdam innovatieve projecten waarbij alternatieve brandstoffen in de zeevaart worden toegepast. Het uiteindelijke doel: aanzienlijk terugdringen van CO₂-uitstoot. Met de stimuleringsregeling willen wij een boost geven aan projecten die wellicht zonder financiële ondersteuning lastig van de grond komen. De regeling is van start gegaan op 21 januari 2019 en loopt door tot en met 31 december 2022. In totaal is er een bedrag van EUR 5 miljoen beschikbaar. De stimuleringsbijdrage bedraagt maximaal 40% van de projectkosten.

Wie kunnen zich inschrijven voor deze regeling?

Iedere partij die met behulp van alternatieve brandstoffen wil bijdragen aan het verlagen van de CO₂-footprint van zeeschepen. Dit kunnen zijn: verladers, charteraars, rederijen, brandstofproducenten en – leveranciers en motorfabrikanten. Voor de haalbaarheid van een project is het van belang dat in ieder geval een brandstofproducent en/of -leverancier en de rederij/scheepseigenaar meedoen.

Ook als de benodigde partners nog niet aan boord zijn, kan je contact met ons opnemen. Wellicht kennen wij een interessante partner.

Grafiek Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart

Welke projecten komen in aanmerking?

Voor het indienen van een aanvraag is het belangrijk om te voldoen aan de volgende criteria:

  • De alternatieve brandstof wordt ingezet voor de voortstuwing van een zeeschip.
  • De alternatieve brandstof is een biologische of synthetische brandstof, of het gaat om de toepassing van elektriciteit of brandstofcellen.
  • Als biobrandstoffen worden ingezet, moet sprake zijn van geavanceerde biobrandstoffen, geproduceerd uit rest- en afvalstromen.
  • De alternatieve brandstof zorgt voor een CO₂-vermindering van meer dan 50% ten opzichte van de huidige gas- en dieselolie.
  • De alternatieve brandstof wordt in de Rotterdamse haven aan het schip geleverd.

Hoe kun je meedoen aan de regeling?

Ben je geïnteresseerd? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in. Een team bij het Havenbedrijf beoordeelt of het ingediende verzoek voldoet aan de criteria. Als dit het geval is, dan neemt het beoordelingsteam contact met je op om het projectvoorstel nader te bespreken en eventueel aanvullende vragen te stellen voor de uiteindelijke beoordeling. Ook wordt bekeken hoe hoog de bijdrage zal zijn. Lees de regeling voor meer informatie hierover.

Mocht je vragen hebben over de regeling of willen onderzoeken of jouw initiatief in aanmerking komt, dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen. We horen graag waar je mee bezig bent.

Waarom in Rotterdam?

De Rotterdamse haven is heel geschikt voor de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, omdat veel innovatieve bedrijven die alternatieve brandstoffen kunnen ontwikkelen, produceren, op- en overslaan, distribueren en verhandelen hier actief zijn.

“De Rotterdamse haven is dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt. Met deze regeling hebben we al enkele innovatieve projecten net die financiële ondersteuning kunnen geven die nodig is om ze te realiseren. We willen echter nog meer projecten met deze regeling ondersteunen om de verduurzaming van de zeevaart te versnellen.”

PRESS PHOTO CEO ALLARD CASTELEIN_5 Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Meer informatie?

Meer weten over de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart? Neem contact op met:

Imke Deibel Port of Rotterdam
Imke Deibel
Project Manager
+31 6 5178 8290

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page