Strategie en onderzoek

Onze visie en strategie voor de energietransitie

Voor de energietransitie heeft het Havenbedrijf Rotterdam een én-én strategie: we vernieuwen de bestaande industrie én verwelkomen nieuwe, duurzame industrie. De energietransitie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe technieken en nieuwe verdienmodellen. We werken in wisselende coalities aan concrete projecten die zorgen voor CO₂-vermindering.

Voor de overgang naar een CO₂-neutrale haven is veelal nieuwe infrastructuur nodig, zoals pijpleidingen en kabels. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van warmte, elektriciteit, waterstof, CO₂ en stoom. Door dit in Rotterdam te realiseren, wordt het gebied aantrekkelijker voor bedrijven om te investeren in duurzaamheid.

Vanaf 2017 zijn er drie rapporten verschenen die laten zien dat een CO₂-neutrale industrie en scheepvaart mogelijk zijn. En hoe de haven daar naartoe kan werken. De eerste twee zijn studies van het Wuppertal Institut (2017 en 2018). Het derde is het rapport van de Regionale Industrietafel Rotterdam-Moerdijk (2018). Daarin staat beschreven hoe de industrie in drie stappen kan overschakelen op CO₂-neutrale productiewijzen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page