Walstroom in Rotterdam

De Rotterdamse haven werkt aan een transitie: wij stappen over van fossiele energie naar duurzame energie. Daar is walstroom een belangrijk onderdeel van. Jaarlijks bezoeken tienduizenden schepen de haven van Rotterdam. Afgemeerd aan de kade draaien de schepen nog veelal op generatoren voor de benodigde energie aan boord. Hierbij vindt uitstoot plaats van onder andere fijnstof, stikstof en CO2. Walstroom biedt de kans om die uitstoot te verminderen door schepen te voorzien van een schone energiebron.

Aanpak walstroom komende jaren

Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam voeren een gezamenlijke strategie en ontwikkelprogramma om walstroom voor zeeschepen te versnellen en op te schalen. Het doel is dat in 2030 een groot deel van de zeeschepen ‘aan de stekker’ gaat als ze aan de kade liggen. Dieselgeneratoren kunnen dan uit wat goed is voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot. Samen met de bedrijven in de haven en de rederijen wordt er de komende vijf jaar met een reeks projecten ingezet op een versnelling en opschaling van walstroom. Afhankelijk van de ervaringen daarmee, kunnen in 2025 de doelen worden bijgesteld.

Drie pijlers

Diverse scheepssegmenten beschikken al over de juiste technische kenmerken om gemakkelijk over te stappen op walstroom en op te schalen. Maar er zijn ook scheepssegmenten waar dat een stuk lastiger is, of waar aansluiten op walstroom om technische redenen nog helemaal niet mogelijk is. Innovatie en standaardisatie zijn voor deze segmenten dan ook noodzakelijk. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit, de reductie van de stikstofdepositie en de verduurzaming van de scheepvaart kiezen we bewust voor een brede ontwikkeling volgens drie pijlers:

  1. Kwaliteit van de leefomgeving centraal
  2. Grote stappen waar het kan
  3. Innovaties en standaardisatie stimuleren waar het moet

Walstroomstrategie

Download de gezamenlijke strategie van gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

Onze visie is ambitieus, maar ook pragmatisch. We gaan nu acht tot tien walstroomprojecten opzetten voor diverse typen zeeschepen. Dat doen we samen met de bedrijven in de haven en met de rederijen. Van die projecten leren we en dan zal blijken of het sneller kan of langzamer moet.

Allard Castelein CEO Port of Rotterdam Authority Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Walstroomstrategie

Download de gezamenlijke strategie van gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam

Contact

Wilt u meer weten over walstroom voor zeeschepen in Rotterdam? Neem dan contact op met:

Floor Schipper
Floor Schipper
Program Manager Shore power
+31 6 5491 4857

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page