Waterstof in Rotterdam

Het Havenbedrijf werkt samen met partners aan de komst van een grootschalig waterstofnetwerk door het havencomplex. Rotterdam wordt daarmee een internationaal knooppunt voor de productie, import, toepassing en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa. Dit leidt er toe dat Rotterdam ook in de toekomst een belangrijke energiehaven voor Noordwest-Europa blijft.

De rol van waterstof groeit. Behalve als vervanger van aardgas voor het opwekken van warmte in de procesindustrie wordt waterstof een bouwsteen in de duurzame chemie om producten te maken. Verder ontwikkelt waterstof zich tot een belangrijke energiedrager in lucht- en zeevaart, voor zwaar wegtransport, maar gaat het ook een weg vinden richting de warmtevoorziening in huishoudens en kassen.

De voordelen van een waterstofhub in Rotterdam zijn legio. Grootschalig gebruik van waterstof in de industrie kan de CO2-uitstoot fors terugbrengen. Met een dergelijk waterstofnetwerk blijft de haven ook internationaal toonaangevend en de motor van de nationale economie.

Duurzame internationale waardeketens

In Rotterdam werken we hard aan de uitvoering van waterstof op grote schaal. Om deze plannen te laten slagen werken we graag samen met internationale partners aan het opzetten van een keten voor de import van waterstof.

In 3 stappen CO₂-neutraal

De energietransitie-opgave is helder: We willen de haven van Rotterdam in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Samen met bedrijven werken we in 3 stappen toe naar een CO₂-neutrale haven. Stappen 1 tot en met 3 zijn respectievelijk efficiency & infrastructuur, naar een nieuw energiesysteem en naar een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem.

Contact

Wilt u meer weten over waterstof in Rotterdam? Neem dan contact op met:

Randolf Weterings, Program Manager Electrification and Hydrogen port of Rotterdam
Randolf Weterings
Program Manager Electrification and Hydrogen

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page