Waterstof in Rotterdam

Het Havenbedrijf werkt samen met partners aan de komst van een grootschalig waterstofnetwerk door het havencomplex. Rotterdam wordt daarmee een internationaal knooppunt voor de productie, import, toepassing en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa. Dit leidt er toe dat Rotterdam ook in de toekomst een belangrijke energiehaven voor Noordwest-Europa blijft.

De rol van waterstof groeit. Behalve als vervanger van aardgas voor het opwekken van warmte in de procesindustrie wordt waterstof een bouwsteen in de duurzame chemie om producten te maken. Verder ontwikkelt waterstof zich tot een belangrijke energiedrager in lucht- en zeevaart, voor zwaar wegtransport, maar gaat het ook een weg vinden richting de warmtevoorziening in huishoudens en kassen.

De voordelen van een waterstofhub in Rotterdam zijn legio. Grootschalig gebruik van waterstof in de industrie kan de CO2-uitstoot fors terugbrengen. Met een dergelijk waterstofnetwerk blijft de haven ook internationaal toonaangevend en de motor van de nationale economie.

Backbone voor waterstof

Het Havenbedrijf werkt samen met Gasunie aan een backbone voor waterstof door de haven. Plan is om deze al in 2023 in bedrijf te nemen. Bedrijven kunnen daarop aansluiten voor de afname maar ook toelevering van waterstof. De hoofdtransportleiding wordt gekoppeld aan een aantal centrale plaatsen waar de waterstof wordt geproduceerd met gebruik van electrolysers die door windstroom worden gevoed. In de praktijk gaat het hier om meerdere locaties. De eerste wordt voorzien op de Maasvlakte 2.

Deze opzet stimuleert het gebruik van waterstof in de industrie en daarmee de ontwikkeling van de waterstofmarkt. Het Havenbedrijf zet zich met partners in voor de ontwikkeling van zowel blauwe als groene waterstof. Daarbij geldt blauwe waterstof als de wegbereider voor de latere komst van groene waterstof. Dit biedt uitzicht op een snelle verduurzaming, terwijl de infrastructuur voor ‘blauw’ straks ook voor ‘groen’ geschikt is. Bekijk de projecten hieronder en zie hoe Rotterdam zich voorbereidt op de toekomstige waterstofpositie.

Concrete projecten

In Rotterdam werken haven en havenbedrijfsleven keihard aan de realisatie van waterstof.
Bekijk een selectie van lopende projecten:

Duurzame internationale waardeketens

In Rotterdam werken we hard aan de uitvoering van waterstof op grote schaal. Om deze plannen te laten slagen werken we graag samen met internationale partners aan het opzetten van een keten voor de import van waterstof.

In 3 stappen CO₂-neutraal

De energietransitie-opgave is helder: We willen de haven van Rotterdam in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Samen met bedrijven werken we in 3 stappen toe naar een CO₂-neutrale haven. Stappen 1 tot en met 3 zijn respectievelijk efficiency & infrastructuur, naar een nieuw energiesysteem en naar een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem.

Contact

Wilt u meer weten over waterstof in Rotterdam? Neem dan contact op met:

Randolf Weterings, Program Manager Electrification and Hydrogen port of Rotterdam
Randolf Weterings
Program Manager Electrification and Hydrogen

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page