Chemical Cargo Shipping

Rotterdam, efficiënte schakel voor chemical supply chains

Stilstand of vertraging van productieprocessen kost chemische bedrijven handenvol geld. Het is dan ook belangrijk dat grondstoffen stipt worden aangeleverd. Chemiebedrijven leveren aan vele industriesectoren die steeds strengere eisen stellen aan de supply chain. De Rotterdamse haven snapt wat er speelt in de chemie. Daarbij is Rotterdam als grootste containerhub en petrochemisch cluster van Europa een betrouwbare, sterke schakel in de supply chain van gecontaineriseerde chemische goederen.

Complementair cluster biedt totaalpakket

Naast een groot aantal productiebedrijven telt Rotterdam ruim 120 onafhankelijke tankterminals, op- en overslagfaciliteiten voor tankcontainers, warehousing en logistieke services voor chemicals. Klanten profiteren van ruime keuzemogelijkheid, schaal- en kostenvoordelen.

Chemical Container Portmap

Download de ‘Chemical Container Portmap’ voor een overzicht van alle overslag-, opslag- en andere diensten in verband met uw gecontaineriseerde chemische goederenstromen.

Verladers & Expediteurs

Rotterdam omarmt en versnelt innovaties die de gehele keten betrouwbaarder, slimmer en schoner maken om ook in de toekomst de beste keuze te blijven voor alle partijen in de keten. Als neutrale partij wil de haven van Rotterdam zich inzetten om de gehele keten voor alle partijen te optimaliseren.

Best verbonden haven

Rotterdam heeft van alle Europese zeehavens het dichtste deepsea- en shortseanetwerk. Via talrijke hoogfrequente verbindingen is de haven verbonden met alle continenten. In de diensten op Azië – de belangrijkste markt voor gecontaineriseerde chemische goederen – is Rotterdam koploper. Met de keuze voor binnenvaart, spoor én weg zijn de belangrijkste Europese chemieclusters bovendien op vele manieren en snel bereikbaar.

Het realiseren van onze groeiambitie vraagt om intensieve samenwerking tussen alle spelers in de keten. We werken samen met marktpartijen aan een vlottere afhandeling van binnenvaartcontainerschepen en de verdere optimalisatie van de keten.

Navigate Rotterdam

Navigate geeft een compleet overzicht van de deepsea-, shortsea-, spoor- en binnenvaartroutes via Rotterdam. Daarnaast biedt Navigate een empty depot tool en een Rotterdamse bedrijvengids.

Navigate key visual

Efficiëntere en transparante ketens

Havenbedrijf Rotterdam investeert aanzienlijk in digitale services die bijdragen aan snellere en betrouwbaardere ketens tegen lagere logistieke kosten. Het Port Community Systeem van Portbase biedt meer dan 40 diensten die zaken als voormelden en afhandelen van de documentatie vereenvoudigen en statusinformatie verstrekken. Daarnaast ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam services die bijdragen aan supply chain optimalisatie.

Met behulp van SCOPE (Supply Chain Optimisation Engine) kunnen partners in de gehele keten via een op data gebaseerde benadering gezamenlijk obstakels identificeren, oplossingen implementeren en de keten optimaliseren.

Expertiseteam

Neem voor meer informatie contact op met ons gespecialiseerde team voor gecontaineriseerde chemielading.

Ellen Naaijkens
Ellen Naaijkens
Sr. Business Manager Shippers & Forwarders
+31 (0)6 3038 7320
Lida van ’t Veer
Business Manager Container Terminals
+31 (0)10 252 1010
Maarten de Wijs
Business Manager Containers
+31 (0)6 5111 4323
Alan Dirks
Alan Dirks
Program Manager Safety & Environment Management
+31(0)10 252 1582

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page