Weegplicht containers in de haven van Rotterdam

Sinds 21 februari 2017 hebben expediteurs en exporteurs via het Port Community System van Portbase één ingang voor het melden van de Verified Gross Mass (VGM) van hun exportcontainers aan een groot deel van de rederijen. De wereldwijde weegplicht verplicht de verlader of expediteur het brutogewicht van een exportcontainer tijdig aan te leveren bij de rederij in het Shipping Document.

SOLAS, veiligheid op zee

Deze weegplicht vloeit voort uit het SOLAS(Safety of Life at Sea)-verdrag van de IMO, dat ingaat op de veiligheid op zee. In Nederland zal de implementatie van deze nieuwe regelgeving opgenomen worden in de Schepenwet. Rederijen kunnen op basis van de correcte gewichtsinformatie een kloppend stuwageplan maken en zo de veiligheid van het schip, de lading en het personeel waarborgen.

Geverifieerde weegmethoden

De verlader of expediteur is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste gewicht van de container aan de cargodoor. De VGM kan op twee manier bepaald worden:

  1. Door een fysieke weging van de container op gekalibreerde en gecertificeerde weegapparatuur.
  2. De calculatie methode: een optelsom van de massa van de lading, de verpakking, pallets of stuwmateriaal en de massa van de ongeladen container.

De toegestane afwijking (foutmarges) die in Nederland gehanteerd zullen worden, zijn:

  • ten hoogste 500 kilogram indien de werkelijke massa van de geverifieerde container minder dan 10 ton bedraagt;
  • ten hoogste 5 massaprocent indien de werkelijke massa van de geverifieerde container 10 ton of meer bedraagt.

Overige partijen in de haven van Rotterdam onderzoeken momenteel nog mogelijkheden voor het wel of niet aanbieden van weegfaciliteiten binnen bestaande en/of nieuw te ontwikkelen terreinen.

Geen VGM, geen belading

De verlader of expediteur moet het juiste gewicht op een ondertekend document meesturen naar de rederij. De gezagvoerder van het schip mag de lading niet meenemen zonder dit document. Beschikt een rederij niet tijdig over de correcte VGM-informatie, dan zal deze de belading aan boord van het schip weigeren.

Containers zonder geverifieerd gewicht zullen in principe wel worden toegelaten tot de terminals, zo meldt de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO). Deze worden echter niet geladen totdat de rederij de benodigde gegevens heeft ontvangen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page