Biomassa

Voor de import van biomassa naar Europa is de haven van Rotterdam een belangrijke haven. Houtpellets, de belangrijkste productgroep voor biomassa, worden met name gebruikt in de Europese warmte- en energiemarkt. Uitstekende verbindingen voor aanvoer en doorvoer, verwerking van biomassa in de haven, bestaande ladingsstromen en gespecialiseerde overslag en opslagfaciliteiten maken van Rotterdam een aantrekkelijke biomassa hub.

Uitstekende bereikbaarheid voor biomassa aanvoer

De centrale locatie van de haven van Rotterdam in Europa maakt Rotterdam buitengewoon aantrekkelijk als biomassahaven. Rotterdam heeft goede verbindingen met Canada en de Verenigde Staten, waar nu de meeste houtpellets worden geproduceerd. De haven heeft bovendien een maximale diepgang van 23 meter en kent geen beperkingen van sluizen of bruggen, waardoor ook de grootste schepen er 24/7 terecht kunnen. De houtpellets kunnen via de uitstekende intermodale verbindingen worden vervoerd naar hun eindbestemming, zoals belangrijke markten in Duitsland, Italië, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Energiecentrales en biomassa industrie

Op de Maasvlakte in Rotterdam zijn twee kolencentrales gevestigd die houtpellets en andere biomassa kunnen bijstoken. Deze energiecentrales en de centrales in de Rotterdamse regio, België en het Verenigd Koninkrijk zorgen voor een grote, constante aanvoer van biomassa naar Noordwest-Europa. De kennis, ervaring en de benodigde faciliteiten zijn al aanwezig in Rotterdam. De vraag naar biomassa voor stoom en warmte neemt naar verwachting toe. Zo stimuleren het Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse overheid het gebruik van biomassa in de chemische en energie-industrie. Op de lange termijn zullen houtpellets dan ook steeds meer als grondstof dienen voor de biobased industrie in de haven van Rotterdam. De haven van Rotterdam verwacht dan ook een flinke groei in de overslag van biomassa en speelt hierop in.

Distributiehub van houtpellets in Europa

De opslagcapaciteit in het Rotterdamse havengebied maakt het mogelijk Rotterdam als distributie- of voorraadlocatie voor de Noordwest-Europese markt te gebruiken. Energiebedrijven, pelletleveranciers en handelaren in biomassa vinden hier alle benodigde faciliteiten en profiteren bovendien van aantrekkelijke schaalvoordelen en een optimale kostenefficiëntie. Door de aanvoer van biomassa te bundelen in grotere schepen (Panamax bijvoorbeeld) en vervolgens in kleinere hoeveelheden te vervoeren naar hun eindbestemming, vallen de transportkosten lager uit.

Boord-boordoverslag

In het Rotterdamse havengebied vindt u bovendien een groot aantal boeien en palen voor boord-boordoverslag en transshipment.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem contact op met:

Joris Hurenkamp
Sr Business Manager Chemicals and Dry Bulk
Hugo du Mez
Advisor Business Intelligence Dry Bulk and Energy

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page