Kolen

Rotterdam vormt het hart van de kolenoverslag in Europa. Geen enkele haven slaat meer energiekolen en cokeskolen over als de haven van Rotterdam. De haven van Rotterdam is niet alleen een doorvoerhaven van kolen voor energiecentrales en hoogovens in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland: in het Rotterdamse havengebied zelf bevinden zich ook vier kolencentrales.

Import en export van kolen via Rotterdam

De haven van Rotterdam is dé haven voor de aan- en doorvoer van kolen naar bestemmingen in Noordwest-Europa. De haven heeft een maximale waterdiepte van 23,65 meter en daardoor is het de enige haven in de Hamburg-Le Havre regio waar de allergrootste schepen voor droge bulk kolen kunnen lossen en laden. Daarmee biedt de haven aantrekkelijke schaalvoordelen.

Doorvoer van kolen via binnenvaart en spoor

Voor droge bulkgoederen als kolen zijn spoor en binnenvaart de aantrekkelijkste modaliteiten gezien de mogelijkheden om grote hoeveelheden efficiënt in één keer te vervoeren. Rotterdam biedt voor beide uitstekende mogelijkheden. Veel van de droge bulkterminals in Rotterdam hebben eigen spoor- en binnenvaartfaciliteiten waardoor kolen direct op weg kunnen richting de kolencentrales en hoogovens.

rail transport coal

Kolenoverslag aan boeien en palen

De haven van Rotterdam heeft een ruim aanbod aan boeien en palen. Deze boeien en palen bieden uitstekende mogelijkheden voor boord-boord overslag. Hier kunnen bulkgoederen direct van een deepsea schip naar een andere deepsea, shortsea of binnenvaartschip worden overgeladen voor doorvoer naar bestemmingen in Europa of overzeese regio’s. Zo zijn bulkgoederen snel op weg naar hun eindbestemming. Diverse droge bulkterminals en onafhankelijke aanbieders hebben drijvende kranen, die droge en natte bulkgoederen aan de boeien en palen rechtstreeks van het ene schip naar het andere kunnen overladen.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem contact op met:

Joris Hurenkamp
Sr Business Manager Chemicals and Dry Bulk

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page