LNG (Liquefied Natural Gas)

Rotterdam is de haven voor de import, export en bunkering van LNG in Europa

In de haven van Rotterdam vindt grootschalige import en export van LNG voor gebruik in Europa plaats. Zo is Rotterdam de ideale LNG-hub. Via de Gate terminal, een joint venture van Gasunie en Vopak, op de Maasvlakte komt het vloeibare aardgas per tanker binnen vanuit onder andere het Midden-Oosten, Australië en Azië. Gate werkt als een hub: vanaf hier wordt LNG teruggeladen in kleinere LNG-tankers voor re-export, of gaat het in gasvorm via pijpleidingen naar het gasnetwerk in Europa. De Rotterdamse haven speelt ook een leidende rol bij de invoering van LNG als brandstof voor de scheepvaart en wegtransport.

Liquefied natural gas in de Rotterdamse haven

  • LNG terminal met capaciteit van 12 miljard m3 voor import en re-export
  • Naastgelegen LNG breakbulk terminal vanaf medio 2016 operationeel
  • Grote investeringen in LNG infrastructuur
  • LNG als schonere brandstof voor scheepvaart en wegtransport
  • Bunkeren van LNG is toegestaan, mogelijk en wordt aangemoedigd

LNG in Rotterdam

Rotterdam is klaar voor de schone brandstof van de toekomst: LNG. Op diverse plaatsen in de haven zijn voorzieningen te vinden, zowel voor de scheepvaart als voor wegverkeer. Van een LNG-tankstation tot een kade om LNG te bunkeren, je vindt het op deze kaart.

LNG: veilig en efficient

LNG staat voor liquefied natural gas. Het is aardgas dat vloeibaar wordt gemaakt door het te koelen tot een temperatuur van -162 graden Celsius. Hierdoor neemt het volume af met een factor 600 en kan het zeer efficiënt en veilig worden opgeslagen en getransporteerd.

Facts & Figures

De achtste editie van de Facts & Figures bevat informatie over ontwikkelingen in de haven van Rotterdam van 2009 tot en met 2015. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen jaren was de opening van Maasvlakte 2. Dankzij Maasvlakte 2 is ruimte voor ontwikkelingen in de wereld van chemie, hernieuwbare energie, containers en distributie.

LNG bunkering via truck

In de haven van Rotterdam kunnen zeeschepen middels truck LNG bunkeren, ook met meerdere trucks tegelijk. Deze situatie is tijdelijk tot er meer LNG bunkerschepen operationeel zijn.

Contact

Wilt u meer weten over LNG in de Rotterdamse haven?
Neem contact op met:

Maud Eijgendaal
Business manager Renewable Fuels & Chemicals

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page