LNG als brandstof

LNG is een aantrekkelijke alternatieve brandstof voor zeeschepen, binnenvaartschepen en vrachtwagens. De haven van Rotterdam is groot voorstander van LNG en speelt een pioniersrol bij de invoering ervan. Bij gebruik van liquefied natural gas als brandstof worden minder schadelijke stoffen uitgestoten. Schepen die LNG als brandstof gebruiken voldoen daardoor zonder aanvullende maatregelen aan de in 2015 aangescherpte emissienormen (SECA) voor de maritieme sector in de Noordzee en de Oostzee.

Voordelen LNG als brandstof:

  • Minder uitstoot van fijnstof, zwavel- en stikstofoxiden en CO2
  • Voldoet aan de strengere emissienormen (SECA)
  • LNG-aangedreven motoren hebben minder onderhoud nodig
  • LNG-aangedreven motoren zijn veel stiller
  • Goedkoper dan op aardolie gebaseerde brandstoffen
  • Hogere energiewaarde dan andere fossiele brandstoffen
  • Stimuleringsmaatregelen vanuit Havenbedrijf Rotterdam

Regelgeving voor LNG bunkering

Rotterdam is koploper in Europa voor de introductie van LNG als brandstof. De haven neemt een leidende rol in het aanpassen van de regelgeving en het aanleggen van de benodigde infrastructuur en geldt daarmee ook als voorbeeld voor andere havens. Sinds 2014 is de havenbeheersverordening van Rotterdam aangepast, waardoor Rotterdam de eerste haven is waar ship-to-ship LNG bunkeren van zeeschepen officieel is toegestaan. Truck-to-ship bunkeren van binnenvaartschepen was daarvoor al mogelijk.

Kortingen voor LNG-tankers en zeeschepen

LNG-tankers van minimaal 20.000 ton DWT met een Green Award Certificaat komen in aanmerking voor 6 procent korting op het zeehavengeld. Zeeschepen met een score van 31.0 punten of meer in de Environmental Ship Index (ESI) kunnen een korting van 10 procent krijgen.

Gate terminal, lng terminal, lng breakbulk

Kortingen voor binnenvaartschepen

Voor schone binnenvaartschepen geldt een korting op het basistarief van het binnenhavengeld. LNG-schepen met een geldig Green Award Certificaat komen in aanmerking voor een korting van 15 tot 30 procent.

harbourdues-ships-port

Rotterdamse LNG vloot

Deze binnenvaartschepen varen inmiddels op LNG in Rotterdam:

Contact

Wilt u meer weten over het gebruik van LNG als brandstof of over stimuleringsprogramma’s en incentives? Neem contact op met:

Maud Eijgendaal
Business manager Renewable Fuels & Chemicals

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page