LNG partnerschappen

Samen met andere partijen werkt het Havenbedrijf Rotterdam aan een complete en duurzame logistieke keten voor LNG. De Rotterdamse haven is een van de initiatiefnemers van het LNG Masterplan, dat zich richt op de ontwikkeling van LNG infrastructuur in het Rijn-Main-Donau-gebied. In oktober 2013 heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met haar partners twee Europese subsidies ontvangen. 40 miljoen euro is bestemd voor het LNG Masterplan en de Europese Unie heeft 34 miljoen subsidie gegeven voor de bouw van LNG break bulk terminals in Gotenburg en Rotterdam.

Contact

Wilt u meer weten over de samenwerkingsverbanden van het Havenbedrijf Rotterdam op het gebied van LNG? Neem contact op met:

Maud Eijgendaal
Business Manager RoRo, Cruise & Bunkering

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page