Natte bulk

Dé Europese hub en diepzee handelslocatie voor natte bulk; van ruwe olie tot chemicaliën

Rotterdam is een leidende internationale handelsmarkt en productielocatie voor uiteenlopende natte bulkproducten. Vraag, aanbod, import, export en productie van natte bulkproducten komen samen in Rotterdam.

De Rotterdamse haven is wereldwijde marktleider voor natte bulkproducten zoals ruwe olie, benzine, diesel, biobrandstoffen, vloeibare chemicaliën en eetbare oliën en vetten. Aanvullend biedt de haven een ruim aanbod terminals en betrouwbare, zakelijke dienstverleners in het gebied. Bovendien biedt de haven de meest geavanceerde boord-boordoverslag faciliteiten ter wereld. Het Havenbedrijf Rotterdam en private partijen investeren continu in innovatieve en grootschalige projecten in de haven om deze positie te behouden en nog meer te versterken.

De haven zet ook vol in op nieuwe energievormen en -voorzieningen. Zo vormt de nieuw aan te leggen waterstofleiding de ruggengraat van de waterstofinfrastructuur. Waterstof wordt op termijn een steeds belangrijker onderdeel van de natte bulk sector.

Facts & Figures

De publicatie Feiten en Cijfers geeft inzicht in de overslag van afgelopen jaar. Goederensegmenten, totale overslag, de haveninfrastructuur en de Top 20 van Europese havens. Ook geeft de brochure voorbeelden van resultaten van belangrijke thema’s waar het Havenbedrijf Rotterdam op inzet.

De Rotterdamse haven staat voor:

  • Uitstekende nautische toegankelijkheid
  • 24/7 toegang supertankers voor af- en aanvoer olie en olieproducten
  • Onafhankelijke tankterminals en tankopslag met capaciteit van 31 miljoen m3
  • Benchmark pricing locatie: veel handel in Rotterdam
  • Eigen industrie met onder andere olieraffinaderijen, chemiebedrijven en producenten van biobrandstoffen
  • Wereldwijde doorvoermogelijkheden via verschillende modaliteiten
  • Voorbereiding aanleg hoofdtransportleiding waterstof

De natte bulk sector in Rotterdam staat in verbinding met de hele wereld: supertankers verschepen natte bulkproducten in grote mate via Rotterdam over de oceanen. Zo vindt stookolie uit Rusland zijn weg via Rotterdam naar Singapore en China in Very Large Crude Carriers (VLCC). Ethanol komt uit Brazilië en gaat naar Zweden, palmolie uit Maleisië en Indonesië gaat via Rotterdam naar de Europese voedingsmiddelenindustrie. En gasolie wordt getransporteerd naar Duitse huishoudens. Een bedrijvige internationale draaischijf voor handel en productie!

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:
*(Het Havenbedrijf Rotterdam is zelf niet actief in de opslag, overslag en handel van natte bulk producten. Voor specifieke informatie over deze activiteiten, raden we u aan contact op te nemen met de voor u relevante partijen in de haven. U vindt een overzicht van deze bedrijven onze Navigate tool.

icoon
Industrie & Bulk
+31 (0)10 252 1230

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page