Deepsea en feeder

Rotterdam heeft deepsea-lijnverbindingen met meer dan 1.000 internationale havens en is voor veel containerschepen de first en last port of call. Door een speciale korting voor second calls op het zeehavengeld kiezen steeds meer rederijen er zelfs voor om Rotterdam twee keer aan te lopen: zowel als eerste aanloophaven op weg naar Europa, als ook als laatste aanloophaven op hun route vanuit Europa. Dit maakt de haven van Rotterdam dé toegangspoort tot de wereld. Feederdiensten sluiten aan op internationale deepsea-diensten.

Check Navigate voor deepsea-verbindingen en feederdiensten.

6 redenen om te kiezen voor Rotterdam

  1. Meer dan 20 meter diepgang, geen sluizen, geen getijden
  2. Top containerrederijen doet Rotterdamse haven aan
  3. State-of-the-art terminals 24/7 bereikbaar
  4. Sterke positie in de koelcontainermarkt
  5. Meeste aanlopen vanuit Azië in Noordwest-Europa
  6. Rotterdam grootste transshipment haven van Europa

First & last port of call in Europa

Vanwege de ligging aan de Maasmond zijn terminals binnen 2 uur varen bereikbaar vanaf zee. Door de diepgang van meer dan 20 meter zijn rederijen in staat hun schepen maximaal te benutten. Hierdoor is de Rotterdamse haven ook voor de grootste (meer dan 20.000 teu) containerschepen de first en last port of call. Dit scheelt al snel enkele dagen op de duur van een transport.

Feederverbindingen

Rotterdam heeft een ruim aanbod van hoogfrequente feederdiensten. Met bestemmingen als het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Scandinavië en de Baltische Staten. Deze verbindingen sluiten naadloos aan op de calls van deepsea-schepen in de Rotterdamse haven. Sommige feeder-operators combineren hun dienstverlening met shortsea shipping, waardoor nog meer afvaarten mogelijk zijn.

Check Navigate voor feederoperators.

Kortingen op het havengeld

Het Havenbedrijf biedt verschillende kortingen op het havengeld:
• Second call
• Transshipment
• Green award
• Environmental Ship Index (ESI)
• Kwantum

Meeste aanloop van deepsea-schepen vanuit Azië

Rederijen kiezen voor de Rotterdamse haven vanwege de voordelen die Rotterdam biedt. Zelfs de grootste deepsea-schepen kunnen 24/7 terecht bij de state-of-the-art terminals in Rotterdam, dankzij het ontbreken van belemmeringen door sluizen, getijden of diepgang. In Noordwest-Europa is Rotterdam daarom de haven met onder meer de meeste aanlopen vanuit Azië.

Deepsea containerschip

Toegangspoort tot Europa en aantrekkelijke transhipment haven

Door de vele deepsea-verbindingen in combinatie met de uitstekende intermodale verbindingen binnen Europa is de Rotterdamse haven dé toegangspoort tot de Europese markt van meer dan 500 miljoen consumenten. Daarnaast is Rotterdam door de vele intercontinentale goederenstromen die er samen komen een belangrijke transshipment-haven voor internationale goederenstromen. De speciale transshipmentkorting op het zeehavengeld voor het overladen van containers van het ene zeeschip op het andere maakt transshipment voor rederijen extra aantrekkelijk.

Navigate Rotterdam

Navigate geeft een compleet overzicht van de deepsea-, shortsea-, spoor- en binnenvaartroutes via Rotterdam. Daarnaast biedt Navigate een empty depot tool en een Rotterdamse bedrijvengids.

Navigate key visual

Contact

Wilt u meer weten over deepsea- of feederdiensten? Neem dan contact op met:

Renske Schoenmaker
Senior Business Manager Deepsea
+31 (0)6 5253 9262
Alexander Philipsen
Business Manager Shortsea
+31 (0)6 1021 0164

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page