Efficiency initiatieven in de keten

De gehele keten is gebaat bij gebalanceerde bezettingsgraden van bestaande assets en optimale transportbewegingen via alle modaliteiten, gecoördineerde en waar nodig gebundelde aan-en afvoerstromen en eenduidige en effectieve communicatie en/of data uitwisseling. Middels diverse initiatieven draagt Havenbedrijf Rotterdam hieraan bij, waardoor ketenpartijen een hogere efficiëntie bereiken voor hun logistieke proces.

Contact

Wilt u meer weten over modaliteiten, neem contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page