Rail Incubator

De Rotterdamse haven is momenteel het begin- en eindstation van zo’n 250 wekelijkse goederenspoordiensten. Gezien de verwachte groei in containeroverslag via Rotterdam door onder andere de aanleg van Maasvlakte 2, is verdere uitbreiding van dit aantal niet alleen mogelijk, maar ook wenselijk. Met de Rail Incubator ondersteunt het Havenbedrijf operators bij het opzetten van nieuwe spoorverbindingen.

Alles is aanwezig om nieuwe spoorshuttles op te zetten

Alle randvoorwaarden voor een verdere uitbreiding van de spoorverbindingen van en naar de haven van Rotterdam zijn aanwezig. De containeroverslag in de Rotterdamse haven zal de komende jaren flink groeien. De Rotterdamse haven is erg ‘spoor-minded’. De container terminals hebben bijna allemaal eigen spoorfaciliteiten en de Betuweroute, een spoorweg specifiek voor goederenvervoer, verbindt de Rotterdamse haven rechtstreeks met Duitsland. Het enige wat in het verleden ontbrak, was de bundeling van krachten om daadwerkelijk nieuwe spoorverbindingen op te zetten.

Rail Incubator: van concept naar realisatie

Met de Rail Incubator neemt het Havenbedrijf Rotterdam een aantal hindernissen weg, die de opzet van nieuwe spoorverbindingen met zich mee brengt. Er zijn diverse samenwerkings- en ondersteuningsmogelijkheden. Zo is het Havenbedrijf bereid mede te investeren in het lanceren van nieuwe diensten of het opvoeren van de frequentie van bestaande railshuttles. Het Havenbedrijf kan ook meedenken bij het vinden van mogelijke partners en indien aanwezig kan de Regional Representative een rol spelen. Marketingondersteuning is ook onderdeel van Rail Incubator om nieuwe verbindingen tot een succes te maken.

Focus op Zuid-Duitsland en Oost-Europa

De nadruk van de Rail Incubator ligt op groeiregio’s in Europa die nu weinig tot geen verbindingen met Rotterdam hebben, zoals bijvoorbeeld Zuid-Duitsland en Centraal- en Oost-Europa. De kwaliteit van de diensten die vanuit de Rail Incubator voortkomen, wordt gegarandeerd voor de eindgebruiker. De diensten hebben minimaal twee jaar de tijd om zichzelf te bewijzen, de tarieven en transittijden zijn concurrerend en er vindt constante monitoring en verbetering plaats.

Resultaten van de Rail Incubator

[Rhine Shuttle Wolfurt van IMS rijdt van de Maasvlakte rechtstreeks naar Wolfurt in Oostenrijk en wordt gesteund vanuit het Rail Incubator-project. De frequentie van de spoorshuttle van European Gateway Services (EGS) en TX Logistics tussen Rotterdam en Neurenberg/München wordt door steun vanuit de Rail Incubator de komende jaren verhoogd.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Rail Incubator? Neem contact op met:

Linda Borsodi
Business Manager Rail
+31 (0)10 252 1321

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page