Wegtransport

Transport per vrachtwagen is een goede manier om snel korte afstanden van en naar de haven van Rotterdam af te leggen. Vrachtwagens leveren uw lading voor de deur af, ongeacht de locatie of het tijdstip. 40 procent van de ritten die de haven per vrachtwagen verlaten, blijft in de regio Rotterdam. De helft is bestemd voor de Nederlandse markt en slechts 10 procent van de ritten vanuit Rotterdam gaat de grens over.

Wegtransport als onderdeel van intermodale logistieke planning

Bij langere afstanden is transport via binnenvaart en per spoor aantrekkelijker. Desondanks blijft wegtransport een onmisbare schakel in intermodale logistieke planning. In de eerste of laatste fase van een levering is er vaak enige vorm van wegtransport nodig, bijvoorbeeld om van de binnenlandse terminal naar de eindbestemming te komen. Transport per vrachtwagen is bovendien zeer flexibel en wordt vaak achter de hand gehouden voor het geval er iets mis gaat tijdens het transport per spoor of via de binnenscheepvaart.

Verbetering van het wegtransport van en naar de haven

De A15 is de belangrijkste verkeersader van en naar het havengebied. Deze snelweg sluit goed aan op de nationale en Europese snelwegnetwerken. Dankzij bruggen, tunnels en viaducten wordt het verkeer soepel door dit dichtbevolkte gebied geleid.

Uit de jaarlijks gepubliceerde Traffic Index van TomTom blijkt dat Rotterdam relatief laag scoort qua filedruk in vergelijking met de andere grote zeehavens in Noordwest Europa. Gemiddeld duurt een rit gedurende de spits in de regio Rotterdam 25% langer vanwege verkeersdrukte. Dat is fors minder dan Hamburg (34%) en Antwerpen (32%). Opvallende conclusie uit het wereldwijde onderzoek van TomTom is dat de filedruk rondom Rotterdam vooral voortvloeit uit niet-snelwegen: 33%.

De vertraging op de snelwegen valt relatief mee: 15% (Hamburg 31% / Antwerpen 34%). Om een optimale bereikbaarheid van de haven te garanderen en de positie van de haven als logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, spant het Havenbedrijf Rotterdam zich samen met verschillende partners in om de bereikbaarheid van de haven verder te verbeteren.

Rijdt u naar of vanuit Rotterdam?

Controleer of er op uw route wegwerkzaamheden zijn gepland

Portbase voor planning en uitwisseling van informatie

In de haven van Rotterdam wordt voor de logistieke planning en de uitwisseling van informatie het Port Community System van Portbase gebruikt. Dit systeem kan ook op wegtransport worden toegepast. Via de service Road Planning kunnen terminals en lege depots heel eenvoudig door de vervoerder op de hoogte worden gebracht van vrachtwagens die onderweg zijn. Deze terminals en depots kunnen zich vervolgens goed op de komst van de vrachtwagens voorbereiden, waardoor de chauffeurs alles op de terminal of in het depot sneller kunnen afhandelen en containers sneller de weg op kunnen worden gestuurd.

Let op: vrachtwagens moeten op Maasvlakte 1 en 2 aan bepaalde milieuvoorschriften voldoen.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Download hier de brochure: Bereikbaarheidsverwachting wegverkeer haven Rotterdam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page