Adviesdiensten haven van Rotterdam

In de haven van Rotterdam bieden we een groot scala aan adviesdiensten om klanten en partners zoals u wereldwijd te ondersteunen. We zijn een betrouwbare partner met bewezen ervaring in het succesvol helpen van klanten zoals havens, overheden en besloten vennootschappen. Onze adviesdiensten zijn onder te verdelen in drie hoofdcategorieën: Strategie, Innovatie en Havenbeheer.

Advisory services: port of the future

The pace of change and number of disruptions continue to increase.
Where do you start when preparing your port for the future in a disrupted environment?

Cover Whitepaper port of the Future

STRATEGIE

Op basis van uitgebreide analyse van de markttrends en -ontwikkelingen kunnen we u adviseren over de strategische opties en plannen voor uw haven of industrieel complex. Wilt u uw haven verder ontwikkelen, nieuwe bedrijfsmodellen bepalen, merkbekendheid vergroten, of een voormalig havengebied herstructureren?

Onze strategische ondersteuning voor u omvat:

 • marktpositionering en waardepropositie
 • een algemeen plan ontwikkelen of beoordelen
 • corporate governance en het institutioneel kader
 • economie (opstellen van scenario's, prognoses en concurrentieanalyse)
 • beheer, controle en rapportage van internationale projecten en portfolio

INNOVATIE

In de snel digitaliserende wereldeconomie van vandaag is innovatie essentieel. Maar hoe digitaal volwassen is uw organisatie? Nadat met onze Digital Maturity Assessment Tool de huidige status is vastgesteld, kunnen we u helpen om de digitaliseringsdoelen vast te stellen, overeenkomstig uw strategische ambities voor de toekomst.

Onze experts volgen innovaties en wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van slimme havens op de voet. Profiteer van hun aanbevelingen over hoe u uw digitale route stap voor stap kunt volgen, met onder andere advies over de allernieuwste digitale oplossingen voor havengerelateerde en logistieke processen.

Energietransitie

Een andere belangrijke trend is energietransitie. Ter ondersteuning van de energietransitie hebben we een aanpak in 3 stappen ontwikkeld om u te helpen een koolstofneutrale haven te worden:

 1. Efficiëntie en infrastructuur
 2. Nieuw energiesysteem
 3. Nieuw grondstoffen- en brandstofsysteem

Innovatie stimuleren

Of u nu een gevestigd bedrijf bent, een start-up/scale-up, of nog in de conceptfase zit, de haven van Rotterdam kan u bij elke stap in uw innovatieproces helpen: van ideevorming tot validatie en van acceleratie tot groei. We helpen u om uw innovatie stevig in uw interne organisatie te verankeren, een innovatie-ecosysteem te bouwen en nieuwe ideeën en oplossingen te onderzoeken via proof of concepts en pilotprojecten.

Scholing & training

Innovatie begint natuurlijk met de juiste kennis en vaardigheden. Daarom biedt de haven van Rotterdam een scala aan beroepsgerichte cursussen op het gebied van havenbeheer en leiderschap. We kunnen al onze cursussen aanpassen aan uw specifieke behoeften. De cursussen worden gegeven in Rotterdam of elders.

HAVENBEHEER

Nautische veiligheid en efficiëntie

Nautische veiligheid en efficiëntie zijn belangrijke onderdelen van havenbeheer en -activiteiten. Onze relevante diensten omvatten onder andere advies over:

 • activiteiten en verantwoordelijkheden van de havenmeester
 • veilig en efficiënt afhandelen van scheepvaartverkeer
 • nautische wetgeving
 • incident response en controle op het water

Commerciële ondersteuning

Maar ons aanbod van strategische adviesdiensten voor havenbeheer gaat veel verder dan alleen het nautische aspect. Wilt u de concurrentiepositie van uw haven versterken? Hierbij kunnen we u helpen met advies op het gebied van commerciële ontwikkeling en marketing, zoals het aangaan van contracten en haalbaarheidsonderzoeken. Om u te helpen de rentabiliteit van uw project te optimaliseren, beoordelen we investeringsvoorstellen en prijsstrategieën en werken mee aan het definiëren van nieuwe bedrijfsmodellen. En geen enkel strategisch bedrijfsplan is compleet zonder effectieve risicoanalyse, beheer en aansprakelijkheid.

Vastgoed

Uw haven of industrieel complex is een waardevol vastgoedbezit. Met behulp van ons Asset Management Maturity Model beoordelen we eerst uw huidige situatie. Vervolgens kunnen we een strategie ontwikkelen en implementeren om de functionaliteit en capaciteit van uw vastgoed volledig te waarborgen op basis van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid en het milieu (RAMSHE), en de prestaties, risico's en kosten van de gehele levenscyclus bewaken.

Duurzaamheid en het milieu

Onze adviesdiensten inzake milieu en duurzaamheid maken ook deel uit van onze oplossingen voor havenbeheer en omvatten het volgende:

 • ruimtelijke ordening
 • bereikbaarheid van het achterland van een havengebied
 • procedures milieueffectrapportage (MER)
 • procedures vergunningen
 • geluid, luchtkwaliteit en/of veiligheid

Contractbeheer

De haven van Rotterdam biedt tevens adviesdiensten op het gebied van technisch beheer voor de infrastructuur van uw haven, met onder andere advies over opstellen van, toezicht op, en uitvoering van contracten.

Betrokkenheid van stakeholders

We kunnen u helpen bij stakeholderbetrokkenheid (stakeholders op alle niveaus, zowel publieke sector als private sector, van lokaal tot internationaal) door in nauwe samenwerking met uw eigen organisatie geïntegreerde communicatie, beleid en middelen te ontwikkelen.

Contact

Samen wil de Haven van Rotterdam uw uitdagingen identificeren en oplossen. Wilt u meer weten over de diensten die wij aanbieden? Neem dan contact op met:

Edwin van Espen
Edwin van Espen
Manager International Port Development

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page