Brazilië: Pecém

Havenbedrijf Rotterdam is sinds december 2018 partner in de snel groeiende Braziliaanse haven Pecém. De Rotterdamse participatie in de haven van Pecém biedt kansen voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa. Pecém heeft door haar strategische ligging de potentie om uit te groeien tot logistiek en industrieel knooppunt van Noordoost-Brazilië.

De haven van Pecém ligt in de deelstaat Ceará op zo’n vijftig kilometer van de hoofdstad van Ceará, Fortaleza. De deelstaat Ceará ligt in het noordoosten van Brazilië en is ruim 3x zo groot als Nederland. In 2018 verwerkte de haven van Pecém 17 miljoen ton lading. De haven groeide de afgelopen 10 jaar gemiddeld met 26% per jaar. Door de groei van de economie (nationaal en internationaal) en de hieraan gerelateerde marktvraag kan Pecém doorgroeien naar een overslag van 45 miljoen ton in 2030.

De haven van Pecém is in 2001 kunstmatig aangelegd en bestaat uit een pier die vanaf de kust 2 kilometer de oceaan in steekt. Aan deze pier zitten drie kortere zijpieren. Vanwege de sterke wind en stroming is het laatste deel van de pier omsloten met een L-vormige golfbreker. Op de pieren bevinden zich ligplaatsen voor droge bulk, natte bulk (waaronder LNG), breakbulk en containers. Lading wordt over twee bruggen op de pier via de weg en via pijplijnen naar het vasteland vervoerd.

Verder bestaat de haven uit een industrieel gebied dat nog volop in ontwikkeling is. Er zijn reeds tal van industriële en logistieke bedrijven gevestigd zoals een staalfabriek, energiecentrales (LNG en kolen), cementfabrieken en windmolenfabrikanten.
Ook kent het havencomplex een freezone (ZPE), een gebied van waaruit met belastingvrij gehandeld kan worden.

Huidige commerciële activiteiten/lading en kansen

Droge bulk: naast de huidige import van ijzererts en steenkool is er potentie voor export van granen en ijzererts.
Natte bulk: import van LNG voor de twee LNG energiecentrales. Daarnaast loopt er momenteel een tender voor de bouw van een tankterminal voor fuels en LPG.
Breakbulk: huidige export van stalen platen, windbladen voor windmolens. Daarnaast vindt er op kleine schaal export van graniet plaats. Er liggen kansen om de export in graniet te vergroten en mogelijke potentie voor RoRo in de vorm van import van voertuigen.
Containers: er vindt zowel import, export, cabotage als transhipment plaats van containers. Er worden veel fruit, granen, plastic en industriële producten in containers geëxporteerd. De containervolumes gecombineerd met de industriële activiteiten creëren een potentieel voor koude opslag, warehousing en distributie centra.

Rol Havenbedrijf Rotterdam

In december 2018 is er een aandeelhoudersovereenkomst gesloten, daarbij heeft het Havenbedrijf Rotterdam 30% van de aandelen verkregen. Met de participatie krijgt het Havenbedrijf Rotterdam een gezamenlijke zeggenschap op strategische beslissingen en posities op directie-, RvC- en managementniveau.

Door te acteren op het internationale maritieme toneel creëert het Havenbedrijf Rotterdam economische en maatschappelijke waarde voor de BV Nederland en de regio Rotterdam-Rijnmond. Havenbedrijf Rotterdam doet dit om Nederlandse bedrijven kansen te bieden in het buitenland, te leren van internationale ‘best practices’, de reputatie van het Rotterdamse maritieme cluster hoog te houden en uit zijn internationale activiteiten financieel rendement te halen. Het Havenbedrijf vervult hierbij verschillende rollen: als adviseur, leverancier, havenmanager en als investeerder. Voor deelname van het Havenbedrijf Rotterdam in bedrijven als Pecém, volgt HbR het eigen opgestelde Corporate Social Responsibility statement.

Brazilië: een verhaal over veerkracht en solidariteit

Brazilië, het land van de toekomst. Zo staat Brazilië, 's werelds 9e economie, ook wel bekend. Het land beschikt over alle benodigde elementen om te bloeien: groot, rijk aan natuurlijke hulpbronnen en een comfortabel klimaat met een omvangrijke biodiversiteit, en een grote, cultureel diverse bevolking van 210 miljoen mensen. Momenteel bevindt Brazilië zich in een uitermate gecompliceerde situatie.

‘Kennis en mentaliteit Rotterdamse haven overbrengen naar Brazilië’

Corné Hulst is de nieuwe operationeel directeur voor de haven van Pecém in Brazilië. De kersverse COO van de Rotterdamse joint venture heeft meer dan twintig jaar in het buitenland gewoond en gewerkt, waaronder Sohar.

Contact

Meer weten over uw businessmogelijkheden? Neem contact op met:

Duna Gondim Uribe
Executive commercial director CIPP
+55 85 (9) 8439-0605
wouter-demenint
Wouter Demenint
Project leader Port of Rotterdam International
+ 31 6 8365 0079

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page