International port management-cursussen

Havenontwikkeling en -beheer zorgen voor enorme uitdagingen, waaronder het aanpassen van havens aan snel veranderende marktdynamiek. Uitdagingen ten aanzien van het maken van plannen voor de toekomstige haveninfrastructuur en de behoeften van een land zonder de huidige havenactiviteiten in gevaar te brengen, spelen in deze cursus een belangrijke rol. Dit zijn de uitdagingen waarmee overheden, havenautoriteiten en havenexploitanten in toenemende mate worden geconfronteerd. Samen met enkele partners biedt Havenbedrijf Rotterdam professionals via verschillende (gepersonaliseerde) trainingsprogramma’s een diepgaander en genuanceerder inzicht in de complexe dynamiek van het havenbedrijf.

Hieronder leest u meer over de programma’s:

Online Port Management Programma – Digitalisering

Tijdens deze 6 weken durende online cursus maken deelnemers kennis met de belangrijkste aspecten op het gebied van digitalisering. In 3,5-4 uur per week zal worden ingegaan op onderwerpen zoals: geschiedenis van digitalisering, 5 stappen model, digitale volwassenheid, standaardisatie, uitdagingen, digitalisering en financiën, stakeholdermanagement en innovatie. Daarnaast bevat dit programma een aantal interactieve workshops.

Lees meer over het Online Port Management Programma - Digitalisering

Port Executive Leadership Circle: leiderschapsvaardigheden voor havenleidinggevenden en industriëlen

Havens zien zich voor enorme uitdagingen geplaatst vanwege de snel veranderende marktdynamiek. Er is een andere manier van denken vereist om kritisch naar bedrijfsmodellen te kijken en tegelijkertijd nieuwe te ontwikkelen. Voor een voortrekkersrol op het gebied van transitie is een heel ander soort leiderschap vereist. Daarom hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam hun kennis en expertise gebundeld om de cursus Port Executive Leadership Circle aan te bieden. Dit vijfdaagse programma voor leidinggevenden biedt professionals van havenautoriteiten, belanghebbenden of industriëlen de mogelijkheid deel uit te maken van een doorlopende leercyclus, terwijl tegelijkertijd samenwerking met andere havens in een groeiend internationaal netwerk van havenleidinggevenden mogelijk wordt gemaakt.

Port Management Programme 7 oktober 2021

Tijdens deze meerdaagse cursus maken de deelnemers kennis met alle belangrijke aspecten van havenbeheer van wereldklasse. Hierbij zal uitgebreid worden ingegaan op onderwerpen zoals onder andere: havenontwikkeling, de planning en het beheer van een haven, stakeholdermanagement en commerciële activiteiten van een haven. De cursus wordt afgesloten met het interactieve havensimulatiespel 'Port Constructor'.

“Dankzij het Port Management Program ben ik havens vanuit een breder perspectief gaan bekijken. Ik heb bijvoorbeeld kennisgemaakt met aspecten zoals het optimale gebruik van de grond en de locatie. Ook heb ik tijdens de cursus nieuwe ideeën opgedaan op gebieden zoals milieu en communicatie.”

Ann Al Kindi,, Oman

Zie voor meer informatie de brochures over het Port Management Program.

Advisory services & Port management

Havenbedrijf Rotterdam biedt een breed scala aan adviesdiensten voor de ontwikkeling en het beheer van havens en industriegebieden. Wanneer het aankomt op Havenbeheer kunnen onze experts gedurende een langere periode deel uitmaken van uw organisatie.

PORT FORWARD: oplossingen voor de digitale haven.

Sinds de jaren negentig ontwikkelen wij digitale oplossingen om de processen in onze haven te automatiseren. Wij helpen ook graag andere havens bij het verhogen van hun business value en het aanbrengen van transparantie, snelheid, efficiëntie en veiligheid in hun activiteiten en logistieke ketens.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page