Energie-industrie

Betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor Europa

Kolen, aardgas, biomassa, stoom, warmte, wind en zonne-energie komen in de haven van Rotterdam allemaal samen. De haven speelt een sleutelrol in betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorzieningen in Noordwest-Europa. Rotterdam is niet alleen de importhaven voor grondstoffen voor de regio; er vindt ook energieproductie plaats in state-of-the-art energiecentrales.

  • Drie kolencentrales, een biomassacentrale en drie gascentrales gevestigd in de haven
  • Aanvoerhaven voor kolen, gas en biomassa voor Noordwest-Europa
  • Hoge efficiëntie door (her)gebruik stoom en warmte uit industrie
  • 200 MW windvermogen met ruimte voor uitbreiding

De energie industrie in Rotterdam profiteert van uitstekende logistieke voorzieningen voor de aanvoer van energiegrondstoffen, de beschikbaarheid van voldoende koelwater, een goed ontwikkeld hoogspanningsnet en de aanwezigheid van een groot petrochemisch cluster met een omvangrijke energiebehoefte.

Facts & Figures

De achtste editie van de Facts & Figures bevat informatie over ontwikkelingen in de haven van Rotterdam van 2009 tot en met 2015. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen jaren was de opening van Maasvlakte 2. Dankzij Maasvlakte 2 is ruimte voor ontwikkelingen in de wereld van chemie, hernieuwbare energie, containers en distributie.

Standpunt Havenbedrijf Rotterdam over kolencentrales

Om de doelstellingen voor CO₂-reductie te halen worden kolencentrales in Nederland gesloten. De drie meest moderne, net draaiende kolencentrales (twee in Rotterdam en een in Eemshaven) blijven voorlopig open. Het Havenbedrijf stuurt aan op het vergroten van de energie-efficiency en het structureel uitbreiden van het aandeel hernieuwbare energie. Bekijk het standpunt van het Havenbedrijf over kolencentrales.

Contact

Wilt u meer weten over Rotterdam en de mogelijkheden op het gebied van energieproducten of de aanvoer van grondstoffen? Neem contact op met:

Marc de Vries
Business Manager Chemicals

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page