Energie-infrastructuur

In de Rotterdamse haven komen grote hoeveelheden warmte, stoom en CO2 vrij bij industriële processen. Chemiebedrijven, de glastuinbouw en huishoudens in de regio hebben juist warmte nodig. Via pijpleidingen kunnen deze energiebronnen slim uitgewisseld worden. Dit draagt bij aan het realiseren van een duurzame haven en zorgt voor een rendabel en duurzaam bedrijfsklimaat.

Deltaplan Energie-infrastructuur

De bestaande energie-infrastructuursystemen hebben een enorm potentieel voor uitbreiding en intensievere benutting. In het Deltaplan Energie-infrastructuur richt het Havenbedrijf Rotterdam zich samen met partners op de ontwikkeling van een ‘common carrier’ infrastructuur in het haven- en industriecomplex en ontsluiting naar stedelijke gebieden en de glastuinbouw. Zo bevorderen zij het hergebruik van restwarmte, stoom en CO2.

Contact

Wilt u meer weten over de energie-infrastructuur in Rotterdam? Neem contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page