Biobrandstoffen

In de haven van Rotterdam komen productie, handel, op- en overslag van biobrandstoffen samen. De ligging van de haven is ideaal voor de aanvoer van grondstoffen en bio fuels vanuit de hele wereld. Hetzelfde geldt voor de verspreiding van biobrandstoffen binnen Europa. In Rotterdam zijn vijf biobrandstof-productiefaciliteiten gevestigd en er is ruimte voor groei.

Biodiesel, renewable diesel en bio-ethanol voor Europa

Met vijf producenten van biodiesel, bio-ethanol en hernieuwbare diesel is de haven van Rotterdam een belangrijke biobrandstofproducent voor de Europese markt. Deze biobrandstoffen worden ingezet voor bijvoorbeeld wegtransport, scheep- en luchtvaart.

Aanvoer, opslag en overslag van biomassa en biofuels

Een belangrijke voorwaarde voor de productie van biobrandstoffen is de aanwezigheid van of toegang tot voldoende biomassa. Als grootste haven van Europa biedt Rotterdam het voordeel dat het hele jaar door en vanuit de hele wereld grondstoffen goedkoop per schip kunnen worden aangevoerd. Vanuit Rotterdam vinden biofuels eenvoudig via een intermodaal netwerk van binnenvaart, weg, spoor en shortsea hun weg naar bestemmingen in onder andere België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje. Pijpleidingen verbinden Rotterdam rechtstreeks met de vliegvelden van Parijs, Frankfurt en luchthaven Schiphol.

Kansen voor biobrandstof op Maasvlakte 2

Het bestaande biobased cluster produceert zo’n 2 miljoen ton biobrandstoffen per jaar. Op Maasvlakte 2 is ruimte voor verdere uitbreiding van deze biobrandstof productiecapaciteit. 80 hectare is hier gereserveerd voor nieuwe industrie die biomassa als grondstof gebruikt.

Vestiging biobased Plug & Play

Downloads

Gedetailleerde informatie over de faciliteiten voor biobrandstoffen overslag en opslag in de haven van Rotterdam vindt u in de Facts & Figures.

Contact

Wilt u meer weten over de biobrandstofproductie in de Rotterdamse haven of de mogelijkheden op het gebied van op- en overslag? Neem contact op met:

Stijn Effting
Business Manager Chemicals and Biobased Industry
Ronald Backers
Business Intelligence Liquid Bulk
Kesih de Jong
Business Manager Bulk Cargo & Shipping

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?