Duurzame energie

De haven van Rotterdam is een interessante locatie voor duurzame energieproductie, zoals zonne-energie, windenergie en energieproductie uit biomassa. De haven biedt logistieke voordelen voor de aanvoer van grondstoffen. Ook is er ruimte ter beschikking gesteld voor windturbines en zonnepanelen. De gemeente Rotterdam, het Rijk, de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam hebben bovendien een sterke focus op duurzaamheid en stimuleren duurzame initiatieven.

Energie uit biomassa

Het meestoken van biomassa in energiecentrales is een belangrijke manier om de uitstoot van CO2 bij energieopwekking terug te brengen. De meestook is dan ook een belangrijk onderdeel van het Nederlandse Energieakkoord en wordt gestimuleerd met subsidies. De nieuwe kolencentrales van Engie (voorheen GdF Suez) en Uniper (voorheen EON) op de Maasvlakte zijn beide in staat 20 tot 30 procent biomassa bij te stoken. De biomassa die in kolencentrales wordt bijgestookt bestaat meestal uit geïmporteerde houtpellets, maar reststoffen uit bijvoorbeeld de biobased chemie kunnen ook een rol spelen. De AVR biomassa energiecentrale (BEC) in Rozenburg draait volledig op resthout.

Windenergie

De haven van Rotterdam is een interessante locatie voor windparken. Met de Noordzee voor de deur waait het er vrijwel altijd. Het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse overheid hebben een sterke focus op duurzame energieopwekking en windenergie. Op dit moment staat er voor 200 megawatt (MW) aan windturbines in het Rotterdamse havengebied. In de Havenvisie heeft het Havenbedrijf Rotterdam zich gecommitteerd aan 300 MW opgesteld windvermogen in de Rotterdamse haven in 2020.

Bouw van nieuwe windturbines

Om deze ambities te realiseren maakt het Havenbedrijf Rotterdam samen met partners en energiebedrijven plannen voor de invulling van locaties voor windenergie. Ook worden verouderde windturbines in het havengebied vervangen door turbines met een hoger vermogen. De zeewering van Maasvlakte 2 is een van de belangrijkste nieuwe windlocaties. De tender voor de harde zeewering wordt door het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar verwachting in 2015 in de markt gezet. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines op de zachte zeewering (strand) van Maasvlakte 2.

Zonne-energie

Het gebruik van zonne-energie in de haven staat nog in de kinderschoenen, maar de mogelijkheden zijn groot. De dakoppervlakten van bedrijfslocaties zijn te gebruiken voor de grootschalige opwekking van zonne-energie. Ook de braakliggende terreinen hebben potentie. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt business cases die de ontwikkeling van zonne-energieparken een kickstart kunnen geven. In 2014 is op het dak van de RDM Scheepsbouwloods al een groot zonnepanelenpark geopend en ook het koel- en vrieshuis van Kloosterboers Delta Terminal is voorzien van zonnepanelen.

Contact

Wilt u meer weten over duurzame energieopwekking in de haven van Rotterdam, de mogelijkheden tot het bouwen van windturbines, het plaatsen van zonnepanelen of de inzet van biomassa in de haven? Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de nodige ervaring met het bijstaan van bedrijven om hun duurzame ambities te realiseren. Neem contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page