Diesel Common Carrier System

Het Diesel Common Carrier System is een common-carriernetwerk van pijpleidingen voor meerdere gebruikers. Binnen dit systeem worden alle faciliteiten die betrokken zijn bij de productie en opslag van en handel in dieselbrandstoffen in een eigen netwerk met elkaar verbonden.

De mogelijkheden voor opslag, overslag en handel zijn in Rotterdam van het hoogste niveau. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich ten doel gesteld deze concurrentievoorsprong te handhaven door te blijven investeren in de reeds uitstekende nautische infrastructuur en andere faciliteiten, alsook in de continue toegankelijkheid van de haven voor diepzeeschepen.

Meer mogelijkheden. Gedeeld succes.

Dit netwerk maakt een zo efficiënt en eenvoudig mogelijk transport van laagzwavelige dieselolie (10 ppm) mogelijk voor alle gebruikers tussen de productie- en opslagfaciliteiten en de terminals. Het biedt enkele uitgesproken voordelen voor handelaren, raffinaderijen en overslagbedrijven:

  • Betere verbindingen: maakt snellere levering van diesel aan alle betalende partijen van alle opslagterminals en raffinaderijen in Rotterdam mogelijk.
  • Betere responsiviteit: maakt het mogelijk sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden.
  • Hogere betrouwbaarheid: neemt logistieke barrières en vertragingen weg.
  • Verbeterde veiligheid en duurzaamheid: leidt tot optimale operationele uitmuntendheid en lagere veiligheidsrisico’s.
  • Hogere liquiditeit: vereenvoudigt de aan- en verkoop van dieselbrandstoffen in Rotterdam.

Het DCCS wordt door alle partijen in de markt beschouwd als een essentiële, aanvullende infrastructurele component om de leidende positie van de haven van Rotterdam op het gebied van de brandstoffenhandel te handhaven.

Europa’s toonaangevende fuels hub

De haven van Rotterdam is Europa’s toonaangevende hub voor de productie en opslag van en handel in producten op basis van minerale oliën, zoals benzine, diesel, vliegtuigbrandstof en ander nat massagoed. Grote oliemaatschappijen en -handelaren kiezen voor de haven van Rotterdam vanwege de strategische locatie in Europa, de uitstekende nautische toegankelijkheid, de uitgebreide reeks uitstekende mogelijkheden voor grootschalige tankopslag en logistiek, en de benchmarkprijzen.

Downloads

Download hieronder de laatste presentaties, feiten en cijfers.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Sander Rijsdijk
Director Bulk Cargo en Shipping
Louis Monninkhof
Business Developer Oil and Refining
Ronald Backers
Business Intelligence Liquid Bulk

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?