DORDRECHT INLAND SEAPORT.

Ruimte voor groei, innovatie en duurzame ontwikkeling

 

Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland en biedt ruimte voor groei, innovatie en duurzame ontwikkeling. Door de strategische ligging op het kruispunt van voor- en achterland, is vestigen in de haven van Dordrecht voor de maritieme maakindustrie, logistieke dienstverleners en overslag van bulk een slimme keuze.

Op deze vestigingslocatie zijn kavels, loodsen en panden beschikbaar voor bedrijven die willen profiteren van uitstekende zee- en intermodale verbindingen. Door de waterdiepte van bijna 10 meter is de haven ook toegankelijk voor zee- en bulkschepen. De haven beslaat inclusief havenbekkens een gebied van 290 hectare. Daarvan is circa 3hectare grond (met ligplaats) direct beschikbaar om in erfpacht uit te geven.
De kavels worden uitgegeven door het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast zijn er ook diverse bedrijfspanden en loodsen te huur en te koop.

Lees de brochure Dordrecht Inland Seaport

Beschikbaar Kilkade 7 2,7 ha + 200 m ligplaats

Unieke A-locatie voor maritieme maakindustrie of logistieke dienstverlening

Aan de Kilkade 7 is 2,7 hectare grond met 200 meter ligplaats direct beschikbaar om in erfpacht uit te geven. Deze kavel is een A-locatie voor de maritieme maakindustrie en logistieke dienstverleners en uitstekend bereikbaar. Kilkade 7 biedt diverse mogelijkheden en wordt in overleg met de nieuwe huurder verder ontwikkeld. Zo kan er een 200 meter lange kade gecreëerd worden of een aanlegsteiger. Er zijn verschillende lay-outs mogelijk, afhankelijk van de activiteiten die er zullen plaatsvinden.

Wilhelminahaven future proof

Om aan de stijgende vraag naar afhandelcapaciteit te voldoen en de haven future proof te maken, investeert Havenbedrijf Rotterdam 3,5 miljoen euro in de optimalisatie van de Wilhelminahaven. Bestaande uit het vervangen van afmeerboeien, het vernieuwen van de loopsteigers en afmeerpalen en een duwbakvak. Hiermee wordt zowel de afhandelcapaciteit verhoogd, de nautische ruimte optimaal benut en de veiligheid voor alle gebruikers vergroot.

Grotere afhandelcapaciteit
De huidige afmeerboeien worden vervangen door vijf gecertificeerde nieuwe afmeerboeien met een trekkracht tot 200 ton. De nieuwe boeiconfiguratie vergroot de board-board afhandelcapaciteit en biedt ook grotere schepen de mogelijkheid om meer en gelijktijdig over te slaan. Het nieuwe boeispan is ontworpen met oog voor de toekomst.

Artist impression Wilhelminahaven

Clean Energy Hub: ontwikkel samen en denk mee!

Samen met het bedrijfsleven wil het Havenbedrijf Rotterdam het Duivelseiland (een schiereiland in de zeehaven van Dordrecht) ontwikkelen tot een sterk en schoon energiecluster voor de opslag, distributie, productie/opwekking en het bunkeren/tanken van schone energie.

De ontwikkeling van een Clean Energy Hub past in het beleid van het Havenbedrijf om als beheerder van de grootste haven van Europa een voortrekkersrol te spelen in de Europese energietransitie. Daarnaast draagt het cluster - voor bedrijven in de logistieke keten - bij aan het verduurzamen van de supply chain. Met de ondertekening van een intentieverklaring in oktober 2017 tussen het Havenbedrijf Rotterdam en PitPoint.LNG voor een multifuel bunkerstation, zijn de eerste stappen voor de ontwikkeling van een sterk en schoon energiecluster gezet.

Voor de invulling van het concept Clean Energy Hub nodigt het Havenbedrijf bedrijven uit om zich hier te vestigen en om mee te denken. Heeft u een bedrijf binnen de keten van de schone industriesector en actief in opwekking, omzetting, opslag, bunkeren, onderhoud en distributie? Neem dan contact op met Rik Dalmeijer, gebiedsmanager Dordrecht Inland Seaport.

Artist impression clean energy hub havenontwikkeling Dordrecht Inland Seaport

Lees de brochure Clean Energy Hub – Dordrecht Inland Seaport

Artist impression multifuel bunkerstation

5 redenen om voor vestiging in Dordrecht Inland Seaport te kiezen:

Uitstekende bereikbaarheid via het water

Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland en is qua bereikbaarheid uniek. Dankzij de waterdiepte van 10 meter is de haven ook toegankelijk voor zeeschepen met een diepgang tot 9,45 meter. Binnenvaart- en zeeschepen varen in circa 3 uur vanaf de Noordzee en de terminals op de Rotterdamse Maasvlakte naar Dordrecht. De Oude Maas staat via de Beneden-Merwede in verbinding met de Waal en de Rijn, waardoor de haven onder andere ook in verbinding staat met de Duitse grens. Via het Hollands Diep is de haven van Moerdijk per binnenvaartschip te bereiken en ook Antwerpen is bereikbaar via het water.

Gelegen op een multimodaal kruispunt

Dordrecht Inland Seaport ligt direct ana de A16 op de logistieke as Rotterdam-Breda-Tilburg-Eindhoven-Venlo en Rotterdam – Antwerpen. Tevens is de haven gunstig gelegen ten opzichte van de N3, die de A16 met de A15 bij Papendrecht verbindt. De landinwaartse ligging heeft als voordeel dat maritieme lading de filegevoelige A15 kan omzeilen. Het gebied is per spoor eveneens goed verbonden. Er ligt een stamlijn die in verbinding staat met station Dordrecht en het grootste rangeerterrein van Nederland: Kijfhoek. Hierdoor is de aan- en afvoer van stukgoed, containers en bulk via het spoor mogelijk.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat door veel groen en investeringen in de openbare ruimte

De haven van Dordrecht is niet alleen uniek qua logistieke mogelijkheden en vestigingskansen; het is een plek met veel groen en parken en er is een grote verbondenheid met het water. De afgelopen jaren heeft Havenbedrijf Rotterdam fors geïnvesteerd in de openbare ruimte. De groenvoorzieningen, parkeergelegenheid en de verkeersinfrastructuur zijn verbeterd en de havens zijn op diepte gebracht. Ook is er een convenant afgesloten voor een betere handhaving door BOA Rotterdam en Stadsbeheer Dordrecht en zijn de OV-verbindingen met Dordrecht CS sterk verbeterd. In het havengebied zijn bovendien de BIZ Louterbloemen en BIZ Krabbepolder opgericht die gezamenlijk maatregelen hebben getroffen ter verhoging van de veiligheid. Er is parkmanagement en met onder andere slagboominstallaties, cameratoezicht en surveillance wordt de veiligheid gewaarborgd. Voor de aankomende jaren staat het verder optimaliseren van het vestigingsklimaat, ontwikkelen van een schoon energiecluster en stimuleren van de werkgelegenheid centraal.

Dicht bij de stad, dicht bij personeel

De haven van Dordrecht ligt tegen de stad Dordrecht aan. Hierdoor zijn stedelijke voorziening zoals winkelcentra, tankstations, vergader- en trainingslocaties, restaurants en andere horecagelegenheden nabij. Met een inwonersaantal van bijna 120.000 vindt u er een grote, gemotiveerde arbeidspool in de directe omgeving. Van oudsher speelt de scheepsbouw en de maritieme industrie een belangrijke rol in de regio. Zo’n 4.000 mensen werken al in de haven. Dagelijks gaan zij op de fiets, met de auto, de scooter of het openbaar vervoer naar hun werk. Personeel van buiten de stad kan de haven bereiken per trein en bus of met de auto.

Belangrijkste cluster voor de maritieme maakindustrie

Voor producenten van maritieme onderdelen of leveranciers van maritieme producten is vestiging in de haven van Dordrecht een slimme keuze. Dordrecht is onderdeel van de Maritieme & smart industry topregio Drecht Cities (linken naar Deal site). In dit samenwerkingsverband zitten onder andere ook de gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht. Tezamen vormen deze plaatsen het belangrijkste cluster voor de maritieme maakindustrie in Nederland. Hier zijn ruim 850 maritieme bedrijven gevestigd, waaronder Boskalis, Royal IHC, Damen Shipyards, Heerema en Oceanco. De haven van Dordrecht maakt ook onderdeel uit van de Westelijke Dordtse Oever (WDO). Een agglomeratie van bedrijventerreinen met meer dan 900 bedrijven.

Havenontwikkeling

Lees meer over de ontwikkeling van de Dordrecht Inland Seaport en de ontwikkelvisie.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor vestiging in Dordrecht Inland Seaport? Neem contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page