Rotterdam Offshore Wind Coalition

Generating Shared Success

In 2016 is de Rotterdam Offshore Wind Coalition opgericht. CEO’s van ‘frontrunners in de offshore wind’ hebben in een manifest de ambitie uitgesproken om een leidende rol in de offshore-windindustrie te gaan spelen. Het meest toonaangevend offshore-cluster in Europa zet zich in voor innovatie en een duurzame samenleving.

De Rotterdam Offshore Wind Coalition bestaat uit: Van Oord, Boskalis, Mammoet, SIF Group, Ampelmann, Falck, Huisman, STC-Group, STC-KNRM, Damen, Eneco, Marsh, Peterson, Rabobank, Jules Dock, Visser & Smit Hanab, Tennet, Seaway Heavy Lifting, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners.

Nieuw tijdperk voor windenergie

De Europese klimaatdoelstelling stelt dat in 2050 80 tot 95 procent reductie van broeikasgasemissies ten opzichte van 1990 gerealiseerd moeten zijn. Dit vraagt om grootschalige en ingrijpende systeemveranderingen. Voor de energietransitie is een essentiële rol weggelegd voor windmolenparken in de Noordzee. Hiervoor hebben de landen aan de Noordzee – Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden en Noorwegen – afgesproken om meer samen te gaan werken bij de planning en aanleg van windmolens op zee.

Nederland legt 5 tot 7 windparken aan in de periode 2016 – 2023, deze leveren straks stroom voor 5 miljoen Nederlandse huishoudens. De aanleg van de windparken (van minimaal 700 MW) brengt grote mogelijkheden met zich mee voor de Rotterdamse haven en de aanwezige offshore (wind)bedrijven.

Economische impact

In cijfers bedraagt de economische impact tot 2020 voor Nederland: 3,5 GW aan vermogen, investeringen van 20 miljard euro en ongeveer 15.000 tot 25.000 nieuwe banen. De coalitie ziet veel kansen voor de Rotterdamse haven en bedrijven die hier betrokken zijn bij de ontwikkeling van windenergie. De Rotterdamse haven biedt de juiste faciliteiten er is genoeg ruimte voor assemblage, bouw en onderhoud, een grote potentiele ‘workforce’ en faciliteiten voor training en onderwijs.

Gedeeld succes genereren

De Rotterdam Offshore Wind Coalition is gebaseerd op het delen van succes. De coalitiepartners combineren hun werkzaamheden met innovatie en genereren samen nieuwe offshore-energie. Zo gaan we samen op weg naar een duurzame samenleving.

Brochure

Lees de brochure van de Rotterdam Offshore Wind Coalition

Offshore Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Offshore Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom offshore in de haven van Rotterdam.

Contact

Wilt u meer weten over Rotterdam Offshore Wind Coalition? Neem dan contact op met:

Twan Romeijn
Business Manager Breakbulk and Offshore Industry
+31 (0)6 1162 1482

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page