Deze site maakt gebruik van cookies. Lees onze policy

Actueel

21-01-2015
De leveringen van bunkers – brandstof aan de zeevaart - zijn in Rotterdam, de grootste bunkerhaven van Europa, voor het eerst sinds 2011 weer gestegen: 10,6 miljoen ton ten opzichte van 10,4 in 2013. De toename komt geheel voor rekening van marine gasolie en diesel; de verkoop steeg van 500.000 naar bijna 700.000 ton. De verkoop van stookolie stabiliseerde - na jaren van daling - op 9,8 miljoen ton. Er werd daarnaast ook 100.000 ton smeerolie verkocht.
19-01-2015

Fors meer containers overgeslagen (+5,8%), minder olieproducten (-8,1%)
De overslag in de haven van Rotterdam is in 2014 met 1% toegenomen tot 445 miljoen ton. De verschillende marktsegmenten hebben daarbij sterk uiteenlopend gepresteerd. Uitschieters naar boven zijn de containersector met een plus van 5,8% (in volume) en breakbulk met 12,1% groei. De grootste daling zit met 8,1% in de overslag van olieproducten. Er ging 4,8% meer ruwe olie door de haven. De overslag van droog massagoed nam 0,7% af. Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “Voor 2015 verwachten we dezelfde groei van de overslag als het afgelopen jaar: 1%. Ook dit jaar komt die groei naar verwachting vooral van de containersector. De komende jaren zullen we de bestaande, omvangrijke sectoren in de haven koesteren, maar tegelijkertijd zetten we sterk in op innovatie en het verbreden van de activiteiten in de haven. We hebben beide nodig voor een gezonde toekomst.”


Chinese marine op visite in Rotterdam


Maandag 26 januari arriveren vanaf 09.30 uur drie Chinese marineschepen aan de Wilhelminapier. Ze worden om 10 uur verwelkomd door 600 Chinese gasten en de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Het gaat om een amfibisch transportschip, een bevoorrader en een fregat. Woensdag 28 januari is de Chang Baishan, het amfibisch transportschip, opengesteld voor publiek.

Overslag haven Rotterdam groeit 1%


Fors meer containers overgeslagen (+5,8%), minder olieproducten (-8,1%). Lees meer