Header image

Energietransitie

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In 3 stappen naar een CO2-neutrale haven

Stap 1 Efficiency & infrastructuur

Havenwarmte hergebruiken en CO2 afvangen en opslaan onder de Noordzee.

Stap 2 Naar een nieuw energiesysteem

De industrie zal overstappen op (groene) waterstof.

Stap 3 Nieuw grond-/ brandstoffensysteem

Vervanging fossiele grondstoffen door onder andere biomassa, gerecyclede materialen, groene waterstof en CO2.

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met het bedrijfsleven in de haven en de overheid aan een toekomstbestendige haven. Een haven waar bedrijven nu en in de toekomst kunnen floreren en zorgen voor inkomsten en banen. En dat alles met een zo minimaal mogelijke impact op het klimaat en de natuur.

Waterstof moleculen
Waterstof in Rotterdam
Maasvlakte 2
Biobased industrie
Ruimtelijk raamwerk M4H
Circulaire haven
1/

Strategie en onderzoek

Voor een succesvolle toekomst van de haven is het belangrijk dat bedrijven in de haven en de scheepvaart zich kunnen blijven ontwikkelen, maar wel met oog voor het klimaat. Dit vraagt onder andere om nieuwe technieken, nieuwe verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

WPCAP-klimaatprogramma

Toonaangevende havens verspreid over heel de wereld werken gezamenlijk aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot van scheepvaart en havenactiviteiten, en daarmee ook aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

TOEKOMSTBESTENDIG ONDERNEMEN

Welkom in de haven van de toekomst. Waar grote én kleine bedrijven de nieuwe duurzame economie creëren. Laat je inspireren.

Wattlab

Zelf aan de slag?

Niemand kan in de toekomst kijken, maar we weten met een vrij grote zekerheid dat de CO2-prijs zal stijgen en dat de milieueisen steeds strenger zullen worden. Bedrijven die op tijd instappen en investeren in CO2-vermindering, in circulaire activiteiten en/of in biobrand- en grondstoffen investeren daarmee in succes op de lange termijn.

Zonnepanelen

De eerste stappen hoeven niet moeilijk te zijn of heel veel te kosten. Ze leveren soms juist geld op. Ga bijvoorbeeld na wat de mogelijkheden zijn van zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand. Of ga na welke maatregelen jouw bedrijf kan nemen om energie te besparen.

20% energie besparen

Volgens onderzoeken kan de industrie circa 20% energie en daarmee kosten besparen door efficiëntere productieprocessen, betere isolatie, brandstofbesparingen en/of het gebruik van duurzame brandstoffen. Ook slimmer samenwerken met andere bedrijven is een optie. Zo heeft het ene bedrijf bijvoorbeeld stoom over dat de ander goed kan gebruiken.

Circulaire activiteiten ontplooien

Begeeft jouw bedrijf zich meer op het gebied van de circulaire economie? Het Havenbedrijf heeft de huidige afvalstromen in de haven in kaart gebracht. Bekijk de kansen om nieuwe circulaire activiteiten in de haven te ontwikkelen of bekijk welke circulaire bedrijven er nu al in de haven zitten, waarmee jij mogelijk kunt samenwerken.

3D geprinte bolder wordt geplaatst

Rotterdam Port Magazine

Laat je inspireren door verhalen over een veranderende wereld in ons online Rotterdam Port Magazine.

Informatie voor scholieren en studenten