Header image

Melden scheepsbezoek (binnenvaart)

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Om een veilig en efficiënt scheepvaartverkeer op de Nederlandse hoofdvaarwegen te bevorderen, moeten scheeps- en ladinggegevens worden gemeld. Deze gegevens worden opgeslagen in een landelijk systeem (IVS90).

Wanneer moet je een schip melden?

Het aanmelden van scheeps- en ladinggegevens is verplicht voor:

  • schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren;
  • schepen langer dan 110 meter;
  • samenstellen langer dan 140 meter en breder dan 15 meter;
  • passagiersschepen;
  • bijzondere transporten.

Valt je schip of transport niet binnen de bovengenoemde categorieën, dan hoef je je niet aan te melden.

MELD LADING AAN VÓÓR AANVANG VAN EEN REIS VANUIT ROTTERDAM

Vóór aanvang van een reis vanuit Rotterdam moet je scheeps- en ladinggegevens digitaal aanmelden bij het Haven Coördinatie Centrum. Rijkswaterstaat levert gratis de hiervoor benodigde software.

De havenverkeerscentrale

Meld je vertrek

Operationele vertrekmeldingen moeten gemeld worden bij het Haven Coördinatie Centrum via marifoonkanaal 14 of via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie? Contact:

Haven Coördinatie Centrum
Haven Coördinatie Centrum