Header image

Over het Havenbedrijf

Het Havenbedrijf beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied

Hoe kunnen wij je helpen?

Slimste haven

Onze ambitie is de slimste haven van de wereld te zijn.

Jaarcijfers 2023

Haven Rotterdam volop in transitie in 2023.

Bedrijfscode

Lees wie wij zijn, waar we voor staan en wat we belangrijk vinden.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit.

Het Havenbedrijf kan en wil impact maken, richt zich daarom op de versnelling van de verduurzaming in de haven en is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven, het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en het ondersteunen van de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven.

Havenbedrijf in het kort

Kerntaken

  • Duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven
  • Handhaven veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart

Structuur en aandeelhouders

  • Niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap
  • Aandeelhouders van Havenbedrijf Rotterdam: gemeente Rotterdam (circa 70%) en de Nederlandse staat (circa 30%)

Omzet

  • Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een omzet van circa € 842 miljoen.

Aantal medewerkers

  • Circa 1.300 medewerkers in dienst

Bedrijfsprofiel

Onze statutaire doelen zijn:

  • ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam;
  • bevorderen van een veilige, effectieve en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust.

Huurinkomsten en havengelden

Onze belangrijkste inkomstenstromen zijn huurinkomsten en havengelden. Havenbedrijf Rotterdam verhuurt haventerreinen aan bedrijven, vooral aan op- en overslagbedrijven en de (petro)chemische industrie, waaronder energieproducenten.

Havengelden vragen wij van schepen die gebruikmaken van onze haven. We investeren in openbare infrastructuur, zoals wegen in het havengebied, in klantspecifieke infrastructuur, zoals kademuren en aanlegsteigers en in de ontwikkeling van nieuwe haventerreinen. Om de scheepvaart optimaal af te wikkelen, investeren we in een verkeersbegeleidend systeem, patrouillevaartuigen en calamiteitenbestrijding.

Kernwaarden

Bij het Havenbedrijf werken we met passie, samen met anderen, vanuit een vertrouwde basis en gericht op voortdurend verbeteren.

Passie

Wij hebben passie voor de haven en voor ons vak.

Samen

Wij werken onderling samen, maar ook met onze stakeholders, klanten en aandeelhouders, om zo onze gezamenlijke ambities te realiseren.

Continu verbeteren

Wij willen als bedrijf blijven leren, evalueren, ontwikkelen én grenzen verleggen.

Vertrouwd

Het Havenbedrijf is vertrouwd voor zijn omgeving en wil worden gezien als een zorgvuldige en betrouwbare partner. Wij bouwen voort op onze geschiedenis als haven van wereldklasse.

Kernthema's

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om in samenwerking met diverse partners de haven continu te verbeteren en zo de meest efficiënte, veilige en duurzame haven ter wereld te zijn. Niet alleen om de concurrentiepositie van Rijnmond, Nederland en Europa te versterken, maar ook om de kwaliteit van de leefomgeving in en rond het Rotterdamse havengebied te verbeteren. Om de ambitie te bereiken, focust het Havenbedrijf op kernthema’s.

Innovatie

Het Havenbedrijf Rotterdam wil innovatie en vernieuwing aantrekken, faciliteren, stimuleren en versnellen, zodat de haven van Rotterdam uitgroeit tot de slimste haven ter wereld.

Bereikbare haven

Om de positie als grootste logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met diverse partners aan het verbeteren van de bereikbaarheid.

Duurzame haven

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest duurzame haven ter wereld te zijn. Onder duurzaamheid verstaan wij de vergroening van de industrie en logistiek en de kwaliteit van de leefomgeving.

Veiligheid en toezicht

Rotterdam is een veilige haven, zowel op het water als op het land. Dit is een basisvoorwaarde voor het functioneren van de Rotterdamse haven. Alle spelers in de haven hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Binnenvaartschip met de skyline van Rotterdam

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement laat zien waar we voor staan. Het geeft richting aan ons moreel kompas en bepaalt de maatschappelijke thema’s waar we ons op richten en waar we het verschil kunnen maken.

HAVENONDERSCHEIDINGEN

Het Havenbedrijf Rotterdam kent drie onderscheidingen voor personen of organisaties die zich voor de haven van Rotterdam verdienstelijk hebben gemaakt.

Havenonderscheidingen
Piet Slinke ontvang het sleepanker