Header image

Port Call Optimisation

Hoe kunnen wij je helpen?

Ligplaatsen

Lees hoe ligplaatsplanning van terminals standaard wordt uitgevoerd.

Waterdiepte en getijden

Lees hoe waterdiepte en getijden standaard worden geïmplementeerd.

Aankomst- en vertrektijden

Lees hoe aankomst- en vertrektijden van schepen standaard worden geïmplementeerd.

Jaarlijks bezoeken circa 28.000 zeeschepen de haven van Rotterdam. Miscommunicatie kan snel tot verstoringen leiden. Eenduidige communicatie is daarom van essentieel belang.

Het doel van Port Call Optimalisatie (PCO) is een scheepsbezoek zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Vanaf het moment dat het schip vertrekt uit de vorige haven tot en met de aankomst in de haven van bestemming.

Port Call Optimalisatie zorgt voor minder uitstoot van schepen onderweg, in en rond havens, terminals en havensteden en voor meer veiligheid, naleving van de voorschriften en lagere kosten voor rederijen, verladers, terminals en havens.

Port Call Optimalisatie kan o.a. gerealiseerd worden door het verbeteren en standaardiseren van nautische, operationele en administratieve data. 

Hierbij gelden twee uitgangspunten:

  1. De data moet altijd ‘compatible’ zijn. Zowel van de scheepsbeweging van ligplaats tot ligplaats, maar ook van de lading van deur tot deur.
  2. De data is altijd afkomstig is van de data- eigenaar zodat die altijd actueel blijft. Per port call zijn er verschillende data eigenaren: het is altijd een combinatie van zowel de haven als de terminal, maar ook van nautisch dienstverleners en scheeps- en lading gerelateerde services.

Internationale aanpak

Een schip kan wel 8000 verschillende havens aandoen. Daarom is het gebruik van internationale standaarden van groot belang. Op basis van internationale BIMCO contracten en IMO regelgeving is eerst gewerkt aan het standaardiseren van het PCO proces en vervolgens aan het standaardiseren van de relevante PCO data.

Lokale aanpak

Inmiddels zijn de internationale definities overgenomen in Rotterdam. Denk aan de dieptes, ligplaatsen, maar ook de aankomst -en vertrektijden.

Meer informatie? Contact:

Damian Gonsalves
Damian Gonsalves
Lead of Port Call Optimisation