Header image

Port Call Optimisation

Hoe kunnen wij je helpen?

International Port Call Optimisation Taskforce

Een onafhankelijke coalitie van maritieme organisaties die zich inzet om de havenbezoeken van schepen in havens te verkorten en te optimaliseren.

Betere informatie ligplaatsen

Lees hoe we werken aan een eenduidige naamgeving en locatie-aanduiding.

Weer, getijde en waterdiepte

Bekijk de actuele informatie. Denk hierbij aan waterstand, stroming, wind en zicht.

Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen de haven van Rotterdam. Miscommunicatie kan snel tot verstoringen leiden. Eenduidige communicatie is daarom van essentieel belang.

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich samen met scheepvaart en havens in voor gedeelde standaarden en het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van data van schepen en havenaanlopen. Denk hierbij aan eenduidige informatie over waterdieptes en waterstanden of onderzoek naar het effect van‘Just-In-Time’-aankomsten.

Port Call Optimisation is cruciaal voor een efficiënte, duurzame en toekomstbestendige haven. Niet alleen de scheepsemissies dalen, maar ook de operationele kosten. Bovendien worden de concurrentiepositie en het veiligheidsniveau van de Rotterdamse haven versterkt. Samen met diverse partners binnen en buiten de haven van Rotterdam zetten wij in op verbeteringen.