Header image

Port Call Optimisation

Hoe kunnen wij je helpen?

Betere informatie ligplaatsen

Lees hoe we werken aan een eenduidige naamgeving en locatie-aanduiding.

Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen de haven van Rotterdam. In een complexe omgeving zoals maritiem transport kan miscommunicatie snel tot verstoringen leiden. Eenduidige communicatie is hierbij van essentieel belang.

Daarom zet het Havenbedrijf Rotterdam zich in om gezamenlijk met scheepvaart en havens te komen tot gedeelde standaarden en het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van data van schepen en havenaanlopen.

Port Call Optimisation is cruciaal voor een efficiënte, duurzame en toekomstbestendige haven. Niet alleen de scheepsemissies dalen, maar ook de operationele kosten. Bovendien worden de concurrentiepositie en het veiligheidsniveau van de Rotterdamse haven versterkt. Samen met diverse partners binnen en buiten de haven van Rotterdam zetten wij in op verbeteringen.

Meer informatie? Contact:

Sjoerd M. de Jager
Sjoerd M. de Jager
Sr. Business Manager Digital Products Industry & Bulk Cargo