Header image

Port Call Optimisation

Hoe kunnen wij je helpen?

Ligplaatsen

Lees hoe ligplaatsplanning van terminals standaard wordt uitgevoerd.

Waterdiepte en getijden

Lees hoe waterdiepte en getijden standaard worden geïmplementeerd.

Aankomst- en vertrektijden

Lees hoe aankomst- en vertrektijden van schepen standaard worden geïmplementeerd.

Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen de haven van Rotterdam. Miscommunicatie kan snel tot verstoringen leiden. Eenduidige communicatie is daarom van essentieel belang.

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich samen met scheepvaart en havens in voor gedeelde standaarden en het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van data van schepen en havenaanlopen. Denk hierbij aan eenduidige informatie over waterdieptes en waterstanden of onderzoek naar het effect van‘Just-In-Time’-aankomsten.

Over Port Call Optimisation

Het proces van een scheepsbezoek waar ook ter wereld zo efficiënt mogelijk laten verlopen, vanaf het moment dat het schip vertrekt uit de vorige aanloophaven tot en met de aankomst in de haven van bestemming, de werkzaamheden voltooien en vervolgens de aanlegplaats verlaten.

Uiteindelijk zal het de uitstoot van schepen onderweg, in en rond havens, terminals en havensteden verminderen en tegelijkertijd zorgen voor meer veiligheid, naleving van de voorschriften, een schoner milieu en lagere kosten voor rederijen, verladers, terminals en havens. Het zal ook de planning van de rusttijden van de bemanning verbeteren en de vermoeidheid en stress verminderen die gepaard gaan met gemiste deadlines en onverwachte gebeurtenissen tijdens een havenbezoek.