Header image

Halfjaarberichten

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Elk jaar in juli brengt Havenbedrijf Rotterdam het halfjaarbericht uit. Via dit bericht informeren we je over de financiële resultaten van het Havenbedrijf in de eerste 6 maanden van het jaar.

Halfjaarbericht 2021

  • Totale overslag: 231,6 miljoen ton (+5,8%).
  • Forse toename in overslag van ijzererts (+34,4%), kolen (+35,8%), breakbulk (+10,1%) en containers (+8,7% in TEU); daling overslag van agribulk (-8,9%) en LNG (-4,7%).
  • Succesvolle afhandeling post-Suez stremming zeevaart.
  • Concrete stappen voorwaarts in energietransitie, onder andere dankzij financiële steun (SDE++) voor bedrijven die CO2 willen afvangen en opslaan via Porthos, en extra productiecapaciteit biodiesel.
  • Toename omzet Havenbedrijf met 7,5% tot € 387,6 miljoen, bedrijfsresultaat 16,4% hoger naar € 174,9 miljoen.