Header image
Bereikbaarheid

Bereikbare haven

Samenwerken aan bereikbaarheid haven Rotterdam

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Woon-werkverkeer

Verschillende partijen in de regio werken samen aan het verbeteren van het woon-werkverkeer.

Achterland

De haven van Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van intermodale transportverbindingen.

Goede bereikbaarheid is van groot belang voor de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf spant zich samen met partners in om de haven bereikbaar te maken en te houden. Zowel over land, spoor, het water als via buisleidingen.

Wij doen dit door de infrastructuur die in beheer is bij het Havenbedrijf te verbeteren en door samen te werken met andere partijen die een rol spelen in de goederenstromen naar het achterland.

Werknemers lopen naar bedrijfsvervoer

Verbetering logistieke processen

Het Havenbedrijf biedt digitale oplossingen om de processen in de haven te automatiseren. We nemen een actieve rol op ons bij het beschikbaar maken van data en informatie en de ontwikkeling van toepassingen die voordelen voor de logistieke keten en onze klanten kunnen opleveren. Lees meer over digitalisering in de logistieke keten en onze online services.

PortXchange

PortXchange is een applicatie waarmee rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren. Denk hierbij aan beloodsing, gebruik terminal en bunkerdiensten.

Havenontwikkeling en werkzaamheden

Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam werken aan diverse projecten rondom de haven. Deze projecten hebben invloed op de infrastructuur. Samen met Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam houden we je zo goed mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen.

Toegangseisen vrachtauto’s Maasvlakte

Voor zware vrachtauto's met dieselmotor gelden toegangseisen voor Maasvlakte 1 en 2. Deze vrachtauto's moeten over een schone Euro VI-motor beschikken. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van deze maatregel.

Blankenburgverbinding

Een tunnelverbinding moet de A20 en de A15 ten westen van Rotterdam met elkaar gaan verbinden. De realisatie van de Blankenburgverbinding draagt bij aan de bereikbaarheid van de haven.

Faciliteiten

Luchtfoto Maasvlakte Plaza. Truckparkeerplaats met alle voorzieningen voor chauffeur én vrachtwagen
Truckparking
Auto's in de haven voor transport
Parkeren
Transferium Maasvlakte in aanbouw
Transferium Maasvlakte
wegtransport
Havenbewegwijzering
1/

Bereikbaar houden Zuid-Holland

Om Zuid-Holland blijvend bereikbaar te houden, wordt er komende decennia in de provincie gewerkt aan onder meer het onderhoud en de renovatie van wegen en spoor. Het Ministerie van I&W, de provincie Zuid-Holland, de gemeentes Rotterdam en Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Havenbedrijf Rotterdam, spoorwegbeheerder ProRail en Rijkswaterstaat werken met een gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak aan een bereikbare, leefbare en veilige regio. De samenwerking houdt onder andere in dat we verschillende werkzaamheden slim op elkaar afstemmen en dat er een gezamenlijk plan komt om zo de hinder die komt kijken bij de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken voor de reiziger en vervoerder.

Bereikbaarheid en achterland

De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee en aan de intermodale verbindingen. Om onze positie als grootste logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt het Havenbedrijf Rotterdam continu aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Zo werken we actief mee aan het versterken van het TEN-T netwerk in Europa (Trans-Europese Netwerken – Transport), één van de hoekstenen van het Europese transportbeleid, en pleiten we voor behoud van Europese cofinanciering van projecten om grensoverschrijdend vervoer in Europa mogelijk te maken en knelpunten weg te halen.

Ook zijn we partner in het programma MIRT Goederenvervoercorridors, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vier provincies. Daarin werken we aan het verduurzamen, ‘verslimmen’ en optimaliseren van het goederenvervoer op de transportcorridors Oost (onder meer A15, Betuweroute) en Zuid-Oost (naar Brabant, Limburg).