Header image

Deelnemingen

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam houdt nationaal en internationaal een aandelenbelang in een aantal vennootschappen en stichtingen. Met onze (inter)nationale deelnemingen willen wij een aantrekkelijk(er) vestigingsklimaat creëren voor onze klanten en andere stakeholders.

Een volledige lijst van deelnemingen is opgenomen in de Verbonden Partijen in onze jaarrekening. De deelnemingen vertegenwoordigen samen een bedrag van € 184,8 miljoen op de balans ultimo 2023.

Havenbedrijf Internationaal actief in SOHAR Port and Freezone en Pecém

Met onze internationale activiteiten willen wij onze klanten mogelijkheden bieden om nieuwe markten te betreden. Ook willen we een positieve bijdrage leveren aan het genereren van ladingstromen van en naar Rotterdam. En wij willen buitenlandse bedrijven aantrekken om in en mét Rotterdam zaken te doen. Havenbedrijf Rotterdam is binnen deelnemingen actief in twee havens: SOHAR Port and Freezone en Pecém.

Nederlandse deelnemingen

Met onze Nederlandse deelnemingen willen wij in samenwerking met partners de Rotterdamse haven continu verbeteren tot de meest efficiënte, veilige en duurzame ter wereld. We creëren waarde voor klanten door het ontwikkelen van ketens, netwerken en clusters. In Nederland én in groeimarkten wereldwijd. Zo versterken we samen de concurrentiekracht van Nederland.

Cruise Port Rotterdam

Cruise Port Rotterdam is de organisatie die voor de Cruise Terminal Rotterdam alle faciliteiten levert aan de bezoekende schepen en hun passagiers. Havenbedrijf Rotterdam is de enige aandeelhouder van Cruise Port Rotterdam. Cruise Port Rotterdam biedt talloze voordelen voor toeristen én voor Rotterdam.

Portbase

Portbase is van en voor de havencommunity. Portbase wil via één loket de logistieke ketens van de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk maken. Portbase biedt grotere efficiency, lagere kosten en betere planning via één centraal punt: het Port Community System. Havenbedrijf Rotterdam is samen met Havenbedrijf Amsterdam aandeelhouder.

Zuid-Holland Bereikbaar

In 2022 is de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar van start gegaan. In de organisatie werken Rijk en regio intensief samen om Zuid-Holland in beweging te houden. Met als  doel van de bereikbaarheid van Zuid-Holland te verbeteren. Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerkingsverband van o.a. gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam.

RC2 en MultiCore

De pijpleidingenbundel van MultiCore loopt langs de belangrijkste (petro)chemische industriegebieden in de Rotterdamse haven. MultiCore is een joint venture tussen Vopak en Havenbedrijf Rotterdam.

RC2 exploiteert een pijpleidingensysteem tussen Antwerpen en Rotterdam. RC2 is een joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en ARG, dat in handen is van de chemische bedrijven BASF, Bayer, BP, Degussa, Sabic en Sasol.