Header image

Lopende projecten

De haven in ontwikkeling

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Kademuurbouw Amaliahaven

Om de leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, investeert Havenbedrijf Rotterdam in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven gelegen op Maasvlakte II.

Aanleg walstroom Holland Amerikakade

Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam voeren een gezamenlijke strategie- en ontwikkelprogramma om walstroom voor zeeschepen te versnellen en op te schalen.

Rotterdam Food Hub

Aan het Calandkanaal, bij de ingang van de Maasvlakte, verrijst de Rotterdam Food Hub. Het bedrijventerrein van 60 hectare wordt speciaal ingericht om bedrijven uit de agrofoodsector optimaal te faciliteren.

Het havengebied is altijd in ontwikkeling. We ontwerpen, bouwen, renoveren in samenwerking met verschillende partners en partijen. Zo zorgen we ervoor dat de haven en infrastructuur in optimale conditie is voor de bedrijfsvoering van onze klanten. En ontwikkelen we samen een veilige, toegankelijke en efficiënte haven van de toekomst.

energietransitie

Schets van het te bouwen conversiepark
Realisatie park opwekking groene energie (waterstofconversiepark)
Porthos Botlek
Porthos
Ontwikkeling Prinses Amaliahaven
Realisatie hoogspanningsstation Prinses Amaliahaven
De Prinses Alexiahaven op Maasvlakte 2 vanuit de lucht gezien
Aanleg Prinses Alexiahaven
Scheurhaven
Herinrichting Scheurhaven

PORTLANTIS

Op het opgespoten land van Maasvlakte 2 verrijst een nieuw Rotterdams icoon: Portlantis, het nieuwe state-of-the-art ervaringscentrum van de haven. De verwachte opening is eind 2024.

Bereikbaarheid

Rozenburgse sluis gezien vanuit de lucht
Renovatie Rozenburgsesluis
Luchtfoto Maasvlakte 2
Spoorontwikkeling Maasvlakte
Het Yangtzekanaal (rechts op de foto) op Maasvlakte 2. Foto: Aeroview
Programma verbreding Yangtzekanaal
Waalhaven Rotterdam
Aanleg ledverlichting Waalhavengebied
Maasvlakte 2 haven Rotterdam luchtfoto
Prinses Alexiaviaduct

Offshore Valley

Offshore Valley in de haven van Schiedam is de bakermat voor de ontwikkeling van hightech- en innovatieve offshore energy. De cruciale combinatie van innovatieve digitale ontwerpprocessen en de daadwerkelijke afbouw en het onderhoud van schepen voor de offshore, maakt Offshore Valley uniek.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Voor de ontwikkeling en concurrentiepositie van Rotterdam was extra ruimte noodzakelijk. Daarom nam de Nederlandse overheid het besluit de mainport Rotterdam te versterken. Maar wel met respect voor natuur en milieu en de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond. Daartoe werd het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) opgericht.

Interactieve kaart

Gezonde financiën stellen het Havenbedrijf in staat om fors te blijven investeren in de optimalisatie van de haveninfrastructuur en het realiseren van maatschappelijke impact. In deze interactieve kaart vind je een selectie van de lopende projecten.

+ -
 
×

Naam bedrijf

 
Eemhaven

Havenontwikkeling Eemhaven

De Eemhaven in Rotterdam ondergaat een unieke herontwikkeling. Dit historisch waardevolle havengebied wordt verder ingericht en uitgebreid tot 'short sea'-cluster.

Programma beeldkwaliteit

Om het bedrijfsleven te ondersteunen is het Programma Beeldkwaliteit opgezet. In dat programma zijn onder andere 10 criteria opgenomen voor de bebouwing (nieuwbouw, herbouw en/of renovatie) en inrichting van de terreinen.