Header image

Lopende projecten

De haven in ontwikkeling

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Kademuurbouw Amaliahaven

Om de leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, investeert Havenbedrijf Rotterdam in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven gelegen op Maasvlakte II.

Aanleg walstroom Holland Amerikakade

Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam voeren een gezamenlijke strategie- en ontwikkelprogramma om walstroom voor zeeschepen te versnellen en op te schalen.

Rotterdam Food Hub

Aan het Calandkanaal, bij de ingang van de Maasvlakte, verrijst de Rotterdam Food Hub.

Het havengebied is altijd in ontwikkeling. Dit doen wij in samenwerking met veel verschillende partijen.

Schets van het te bouwen conversiepark
Realisatie park opwekking groene energie (waterstofconversiepark)
De Prinses Alexiahaven op Maasvlakte 2 vanuit de lucht gezien
Aanleg Prinses Alexiahaven
Ontwikkeling Prinses Amaliahaven
Realisatie hoogspanningsstation Prinses Amaliahaven
Het Yangtzekanaal (rechts op de foto) op Maasvlakte 2. Foto: Aeroview
Programma verbreding Yangtzekanaal
Rozenburgse sluis gezien vanuit de lucht
Renovatie Rozenburgsesluis
Porthos Botlek
Porthos
3D-render van zeesteiger Wilmar
Foto: Witteveen+Bos

Realisatie zeesteiger Wilmar

In de Brittanniëhaven werken we aan de realisatie van een nieuwe zeesteiger voor Wilmar Oleochemicals B.V.. Wilmar gaat de tankterminal uitbreiden om de knelpunten van de bestaande fabriek op te lossen en te groeien.

PORTLANTIS

Op het opgespoten land van Maasvlakte 2 verrijst een nieuw Rotterdams icoon: Portlantis, het nieuwe state-of-the-art ervaringscentrum van de haven. De verwachte opening is eind 2024.

Offshore Valley

Offshore Valley in de haven van Schiedam is de bakermat voor de ontwikkeling van hightech- en innovatieve offshore energy. De cruciale combinatie van innovatieve digitale ontwerpprocessen en de daadwerkelijke afbouw en het onderhoud van schepen voor de offshore, maakt Offshore Valley uniek.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Voor de ontwikkeling en concurrentiepositie van Rotterdam was extra ruimte noodzakelijk. Daarom nam de Nederlandse overheid het besluit de mainport Rotterdam te versterken. Maar wel met respect voor natuur en milieu en de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond. Daartoe werd het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) opgericht.

Gezonde financiën stellen het Havenbedrijf in staat om fors te blijven investeren in de optimalisatie van de haveninfrastructuur en het realiseren van maatschappelijke impact. In deze interactieve kaart vind je een selectie van de lopende projecten.

+ -
 
×

Naam bedrijf

 
Eemhaven

Havenontwikkeling Eemhaven

De Eemhaven in Rotterdam ondergaat een unieke herontwikkeling. Dit historisch waardevolle havengebied wordt verder ingericht en uitgebreid tot 'short sea'-cluster.

Aanleg ledverlichting Waalhavengebied

Het Havenbedrijf vervangt in het havengebied de huidige openbare verlichting door een led-variant. Ledverlichting is veiliger, duurzamer en draagt bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot.

Programma beeldkwaliteit

Om het bedrijfsleven te ondersteunen is het Programma Beeldkwaliteit opgezet. In dat programma zijn onder andere 10 criteria opgenomen voor de bebouwing (nieuwbouw, herbouw en/of renovatie) en inrichting van de terreinen.