Header image

Aanleg Prinses Alexiahaven

17 augustus 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam gaat rond de Prinses Alexiahaven enkele gebieden geschikt maken zodat komende jaren nieuwe klanten zich hier kunnen gaan vestigen.

Op korte termijn verwachten we de komst van een bioraffinaderij. Daarnaast voorzien we mogelijke klantvestigingen in de biobased en circulaire industrie en verstevigen we het containercluster. Gedurende de bouw hiervan is aanvullend werk- en opslagterrein nodig. Zo geven we verder invulling aan de energietransitie in het havengebied.

Wat gaat er gebeuren?

De aanleg van Maasvlakte 2 is altijd gefaseerd verlopen, gebaseerd op klantbehoefte. Vooruitlopend op concrete klantvestigingen, gaat het Havenbedrijf aan de slag om door middel van demping terreinen aan te leggen, grondzetting zijn werk te laten doen en andere noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Met een kleine 10 miljoen kuub zand wordt nu 85 hectare terrein aangelegd. Hiervoor wordt op een slimme manier zand hergebruikt uit het project Kademuurbouw Amaliahaven. Ook creëren we met behulp van zanddammen de mogelijkheid om vrijkomend zand uit andere projecten (bijvoorbeeld van het project verbreding Yangtzekanaal) te gebruiken voor de aanleg van de toekomstige terreinen (nog eens 85 hectare). Door de werkzaamheden in de projecten slim te koppelen, verminderen we CO2 -uitstoot en besparen we kosten.

Wanneer gaat het gebeuren?

De werkzaamheden zijn in juli 2023 gestart en lopen door tot de zomer van 2024. Eyecatchers zijn de leidingenbrug waarmee zand vanuit de Amaliahaven naar de Alexiahaven wordt verpompt en de baggerschepen die zand op zee halen en dat in de Alexiahaven rainbowen of door pijpleidingen opspuiten op de nieuwe terreinen.