Header image

Melden scheepsbezoek (zeevaart)

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Een zeeschip dat de haven van Rotterdam aandoet, moet een Elektronische Kennisgeving aan de Havenmeester (EKH) van zijn bezoek maken. Een bezoek bestaat uit een binnenkomende en een vertrekkende reis met daartussen eventuele verhaalreizen.

Elektronisch melden scheepsbezoek

Elektronische meldingen lopen via de service Melding Schip van Portbase. De agent is verantwoordelijk voor het versturen van de elektronisch melding van een scheepsbezoek én het doorgeven van wijzigingen in het bezoek. Denk hierbij aan juiste aankomst- en vertrektijden, wijzigingen op ligplaats of het toevoegen van eventuele verhaalreizen.

  • Het melden van een scheepsbezoek moet 24 uur voor aankomst gebeuren.
  • Melden van een schip dat Eurogeul gebonden is (diepgang groter dan 17,40 m) moet 48 uur voor aankomst gebeuren.
  • Elke wijziging en afwijking van tijden (van 30 min of meer) moeten zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd.

Zo voorkomen we dat onbetrouwbare informatie in de keten wordt verspreid en zijn de Havenmeester en andere partijen in de haven correct geïnformeerd over het verwachte scheepsbezoek.

Contactcentrum Havenmeester

Overige meldingen

PortXchange

PortXchange is een applicatie waarmee rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren. Denk hierbij aan beloodsing, gebruik terminal en bunkerdiensten.

PortXchange campagnebeeld

Meer informatie? Contact:

Haven Coördinatie Centrum
Haven Coördinatie Centrum